Αλμυρος – 1886 (σκίτσο του Ν. Γιαννόπουλου)

Almyros-Giannopoulos

Από το αρχείο της Φιλάρχαιου Εταιρείας Αλμυρού “Οθρυς” [1], το σκίτσο αυτό δείχνει τον Αλμυρό στα 1886, όπως τον σχεδίασε ο Νικόλαος Γιαννόπουλος (για τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε καθότι εξέχουσα προσωπικότητα της περιοχής).   Ο φίλος της σελίδας Γρηγ. Στουρνάρας έχει δημοσιεύσει μιά λεπτομερή έρευνα για τον Αλμυρό και την ευρύτερη περιοχή του στον 19ο αιώναπου [2]. Εκεί γράφει ότι σύμφωνα με τα τουρκικά αρχεία στον Αλμυρό υπήρχαν 5 τουρκικοί μαχαλάδες (Ηadji Salih Αğa, Kamile, Esminah, Keyvan Çavuş, και Αrslan Çavuş). Ο αριθμός συμπίπτει με τον αριθμό των τούρκικων μιναρέδων στο σκίτσο του Ν. Γιαννόπουλου.

[1] Ευχαριστώ την κ. Χρυσούλα Κοντογεωργάκη για την άδεια να αναρτήσουμε την εικόνα αυτή.  Επ΄ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι
Η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού «Όθρυς» ιδρύθηκε επίσημα στις 28 Απριλίου 1896.  Σκοπός της ήταν η περισυλλογή, η διάσωση από την καταστροφή και η διαφύλαξη των αρχαιοτήτων της ευρύτερης περιοχής του Αλμυρού. Οι αρχαιότητες που συγκεντρώθηκαν στεγάστηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, που με δικές της σχεδόν αποκλειστικά δαπάνες χτίστηκε στον Αλμυρό.
[2] Γρηγόρη Στουρνάρα, “Ο Αλμυρός και η ευρύτερη περιοχή του στον 19 αιώνα: Χριστιανικές και Μουσουλμανικές Κοινότητες”, Θεσσαλικά Μελετήματα, 2(2012), σελ. 97-104   http://tinyurl.com/mp6xob2

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s