131. Πλατεία Στρατώνος (νυν Ρήγα Φεραίου)

B-173-plateia-stratonos-large-ED
Απο το http://pskotiniotis.blogspot.com/2012/08/blog-post_5.html αντιγράφω

“Το 1893, … οργανώθηκε, για πρώτη φορά στο Βόλο, παζάρι με την έννοια της εμποροπανήγυρης, στο διάστημα 5-12 Αυγούστου στην πλατεία Στρατώνος, σήμερα πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το ετήσιο παζάρι του Βόλου θεσμοθετήθηκε επίσημα ως «εμπορική πανήγυρις» με το από 29.9.1983 Β/Δ/γμα, το οποίο προέβλεπε: «Και η μεν αγορά των ζώων ενεργείται εν τω έξωθι του φρουρίου αλιπέδω της Μπουρμπουλήθρας, η δε των άλλων εμπορευμάτων εν τη Πλατεία του Στρατώνος. Εκ της πανηγύρεως ταύτης ο δήμος έχει εισόδημα 4.000 και πλέον δραχμών εξ’ ενοικιάσεως παραπηγμάτων και ασκεπών τμημάτων γης».”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s