24 Μαρτιού 1934 – Γιορτή στην πλατεία Ελευθερίας.

25 Μαρτίου 1934   -  Πλατεία Ελευθερίας (φωτογραφία Ι. Ιωσαφάτ)

24 Μαρτίου 1934 – Πλατεία Ελευθερίας (φωτογραφία Ι. Ιωσαφάτ)


Μαθητές σχολείων στο βάθος αλλά και φαντάροι μπροστά. Ένα κτήριο είναι σημαιοστολισμένο επί της Γαλλίας. Φαίνονται ο υδατόπυργος αριστερα και δίπλα του η έπαυλη Χατζηκυριαζή. 

Η φωτογραφία είναι του Ιωβελ Ιωσαφάτ, σημαντικού φωτογράφου του Βόλου (θύμα του ολοκαύτωματος) και είναι από το Εν Βόλω τευχ. 5.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s