191. Η είσοδος στα Παλιά (ερχόμενοι από Βόλο) – 1933

Είσοδος στα Παλιά (1933)

Είσοδος στα Παλιά (1933)

Φωτοκάρτα εκδοσης Αναστασίου Σολομωνίδη, από άγνωστο φωτογραφο (από το Εν Βόλω τευχ. 5).

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s