211. Μιά από τις παλαιότερες γκραβούρες του Βόλου

pelion-volo-1883
H πηγή της γκραβούρας αυτής φαίνεται να είναι το βιβλίο “Cassell’s Illustrated History of the Russo-Turkish War: From December, l878, to the ratification of peace, including a history of Cyprus and of the Afghan War” του Edmund Ollier, Εκδόσεις Cassell, 1890, σελίδα 87.
Το κτίριο στα αριστερά είναι ο ατμόμυλος Μουσούρη. Η περιοχή με τα εάχιστα σπίτια είναι το σημερινό πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s