Μπροστά σε μια βρύση της Μακρινίτσας (~1968)

makrinitsa-ego1

47 βρύσες μέτρησα στην Μακρινίτσα και άλλες 7 στην Κουκουράβα.  Δεν ξέρω αν  υπάρχει άλλο χωριό στο Πήλιο με περισσότερες βρύσες από την Μακρινίτσα.  Η βρύση, “απλό χτίσμα που προσφέρει στον άνθρωπο, ένα από τα πιό πολύτιμα δώρα της φύσης, το νερό”.  Εδώ, σε μιά προσωπική φωτογραφία, βλέπουμε μιά ανοιχτή, απλή βρύση,  με μιά “μονή αψίδα, στο μέσο της οποίας είναι το στόμιο του εκροής του νερού διαμορφωμένο σε χούφτα”.  Άλλες είχαν πολύ  εξωτικά ονόματα όπως  Του Έρωτα, ή Το Αθάνατο Νερό.  Ετούτη εδώ λέγεται “του Γιαρεντή”, από το όνομα του τότε ιδιοκτήτη του σπιτιού που είναι πίσω από την βρύση.

Οι φράσεις σε εισαγωγικά είναι από το βιβλίο του Κ. Μακρή, “Η Λαϊκή Τέχνη στο Πήλιο”.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s