Το νερό, νεράκι… Καλιακούδα (1930)

Πηγές Καλιακούδας (~1930)

Πηγές Καλιακούδας (~1930)

Μιας και οι ζέστες του καλοκαιριού αρχίσανε, σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνω μια “δροσερή” ανάρτηση. Και τι πιό δροσερό από το νερό; Αν το έχεις δηλαδή, γιατί αν δεν το έχεις, το λές από νερό, νεράκι…Στην φωτογραφία του Κ. Ζημέρη από το αρχείο του ΔΗ.Κ.Ι, βλέπουμε τον μηχανικό του Δήμου Βόλου και μετέπειτα δήμαρχο Γεώργιο Κοντοστάνο (δεξιά) και τους βοηθούς του στις πηγές τις Καλιακούδας γύρω στα 1930.

Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο τέλος του 19ου αιώνα η πόλη υδροδοτούταν από αρτεσιανά πηγάδια, εκ των οποίων τα κυριώτερα ήταν της Παναγίας (κοντά στον ¨Αγιο Κωνσταντίνο), του Σαμπάναγα (κοντά στον Άγιο Νικόλαο), ένα άλλο κοντά στην Μεταμόρφωση και τέλος το μεγαλύτερο, το Κιούπι, στα Παλιά [1]. Η πρώτη αναφορά στη Καλιακούδα έγινε γύρω στα 1890 [1]. Με την αύξηση του πληθυσμού η ανάγκη για περισσότερο και καθαρότερο νερό εντάθηκε. H υδροδότηση από την Καλιακούδα ήταν τεράστιο έργο που μελετήθηκε αργότερα από τον Κοντοστάνο γύρω στα 1930. Αρχικά, δεν προχώρησε λόγω των αντιρρήσεων των κατοίκων της Κοινότητας Μακρινίτσας. Τα δικαστήρια έδωσαν δίκαιο στο Δήμο Βόλου. Το έργο προέβλεπε και παραγωγή ηλεκτρισμού (15MW). Όπως όλα τα παρόμοια έργα θεωρήθηκε πανάκριβο – ο Δ. Σαράτσης έλεγε ότι “Η Καλιακούδα δεν θα έρθει ποτέ στο Βόλο” [2]. Μεταπολεμικά οι ιταλικες πολεμικές επανορθώσεις χρησιμοποιήθηκαν για το προχώρημα του έργου.

Η “μαχη” για το νερό συνεχίζεται και σήμερα – δεν θα εισέλθω σε λεπτομέρειες μιας και η απόσταση δεν με επιτρέπει να έχω αντικειμενική γνώμη. Το μόνο που θα υπογραμμίσω είναι ότι είτε στον Βόλο, έιτε στην Αθήνα, είτε στην Νεα Υόρκη, είτε στο Τιμπουκτού, το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό που πρέπει να το προστατεύουμε -και ας αρχίσουμε από το να μή το σπαταλάμε. Η εξοικονόμηση νερού είναι πολιτισμός αλλά και ίσως θέμα επιβίωσης για τις επόμενες γενεές.

[1] Water supply and drains of Volos by Αnastasia Koliou, Volos 1881-1955, The city and the people, Volos 2004.
[2] Ταχυδρόμος Βόλου, 14 Σεπτεμβρίου 1938

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s