279. Αγριά – Φόρτωμα Λαδιού (1930?)

Αγριά - Φόρτωμα Λαδιού (~1930?), Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι. Φωτογραφία Κ. Ζημέρη

Αγριά – Φόρτωμα Λαδιού (~1930?), Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι. Φωτογραφία Κ. Ζημέρη

Η διαδρομή της Αγριάς αρχίζει από την πιθανή παρουσία στην περιοχή ενός ναού αφιερωμένου στην Αγραία Άρτεμη, που μπορεί να της έδωσε το όνομα. Ο Ερμείας ο Αλεξανδρινός λέει ότι η Άρτεμη ονομάζεται Αγραία “διά το έφορον είναι παντός του άγριου την θεόν και πάν το άγριον και ανήμερον καταστέλλειν”.

Στην διάρκεια της τουρκοκρατίας δεν υπάρχει οικισμός, παρά μόνο ένας απλός τελωνιακός σταθμός. “ἡδρευεν αύτοθι εις σταθμάρχης τελωνιακός, είς υγειονομικός και έτερος της ασφαλείας, οίτινες πάντοτε ήσαν Έλληνες ή Αλβανοί ελληνομαθείς. Πάντες ούτοι ήσαν μάστιγες και βδέλλαι εκμυθζώσαι αίματα ελληνικά, καταπροδίδοντες τους πλούσιους εμπόρους ως λαθρέμπορους και τους ήσυχους γαιοκτήμονες ώς κατά των καθεστώτων επαναστάτες. Ο δε της ασφαλείας αντί να καταδιώκη τους ληστάς και κακοποιούς, τουναντίον τους υπερήσπιζε και επροστάτευεν, ου μην και τους περιέθαλπτε, επωφελούμενος των περιστάσεων”..

Στα μέσα του 19ου αιώνα αρχίζει ανάπτυσεται ραγδαία σε ονομαστό κέντρο διακομιστικό κέντρο κυρίως λαδιού και ελιών και σημαντικό παράγοντα της πηλιορείτικης οικονομίας. Με την δημιουργία του σιδηρόδρομου Βόλου-Λεχωνίων, αρχίζει να παίρνει την όψη πολυσύχναστου οικισμού.

ΣΗΜ1> Η φωτογραφία είναι του Κ. Ζημέρη από το αρχείο του ΔΗ.Κ.Ι, και οι πληροφορίες από το βιβλίο Από το λειμώνα της Παράδοσης, Πηλιορείτικα Β’ του Βαγγέλη Σκουβαρά – και τα δύο θησαυροφυλάκια της ιστορίας της περιοχής μας.

ΣΗΜ2> Στην ιστοσελίδα http://dimosvolos.gr/agria/?lang=en αναφέρεται για την Αγριά στα αγγγλικά ότι:
“(The) Community Agria – The wild (has) 5.229 residents” 🙂
The wild?!… Κάποιος πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί το google/translate χωρίς τόνους 🙂

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s