297. Η επιστροφή του ψαρά-πατέρα

Δ. Λέτσιος - Η επιστροφή του ψαρά-πατέρα.

Δ. Λέτσιος – Η επιστροφή του ψαρά-πατέρα.

Συνειρμών συνέχεια λοιπόν, και από τη βάρκα-λάμπα του γρι-γρί περνάμε σε μιά υπέροχη φωτογραφία του Δ. Λέτσιου. Στην σειρά των μεγάλων φωτογράφων του Βόλου, ο Λέτσιος είναι ίσως ο πρώτος που με την μηχανή του υπερβαίνει την καλλιτεχνική απεικόνηση του τοπίου και στερεώνει ιστορίες καθημερινών ανθρώπων με τις χημικές ενώσεις αργύρου στην επιφάνεια του ασπρόμαυρου φίλμ. Η φωτογραφία αυτή δεν δείχνει πρόσωπα, “μιλάει για την οικογένεια, την αγάπη, και τον ανθρώπινο μόχθο” [1].

#ΔΛέτσιος

[1] “Πρόσωπα της Ανακασιάς Βόλου”, του Β. Αναγνωστόπουλου, Ν. Καρακατσάνη, και Μ. Παπαρούση, Εκδοση Κέντρου Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Ανακασιάς, Βόλος 2013. Ευχαριστώ πολύ τον καλό φίλο Νικόλα Φ. που μου χάρισε αυτό το βιβλίο.

[2] Περισσότερες λεπτομέρεις γιά τον Δ. Λέτσιο στο http://www.photo-book.gr/component/content/article/3-photographers/3-dimitris-letsios

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s