Η Οδός Δημητριάδος – ευρυτάτη και ευθεία (~1910)

3917-medium
“Εχαράχθη υπό των πατέρων μας ευρυτάτη και ευθεία, προβλεπομένης έκτοτε της μελλούσης αναπτύξεως της πόλεώς μας”‘. Λέει ο Ν. Γάτσος στις Βολιώτικες Αναμνήσεις.
Εδώ γύρω στο 1910 ήρεμη, χωρίς κινήση, με το πράσινο να έχει κυρίαρχη θέση.  Πρέπει να είναι γύρω ή λίγο δυτικώτερα της Κοραή.  Μετονομάστηκε “Κωνσταντίνου του Νικητού” το 1912 με την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Θεσσαλονίκη, ξανά Δημητριάδος το 1927, “Βασιλέως Κωνσταντίνου” το 1937,  για να  ξαναπάρει το αρχικό της όνομα το 1973 [1].

[1] Κωνσταντάρα-Σταθαρά Δ., “Δρομο-λόγια του Δήμου Βόλου”, 2009 (ευχαριστώ Χρήστο Π. !)

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s