Ανθρώπινη αλυσίδα – Μακρινίτσα μετά τους σεισμούς

Φωτογραφία Δημήτρη Λέτσιου

Φωτογραφία Δημήτρη Λέτσιου

Χέρι με χέρι, μιά ανθρώπινη αλυσίδα καθαρίζει τα ερείπια για να προχωρήσει το κτίσιμο εκ νέου της Παναγίας της Μακρινίτσας. Δυνατή φωτογραφία του Δημήτρη Λέτσιου [1].

“Την Μονήν της Μακρινιτίσσης, επ΄ονόματι της Θεοτόκου της καλουμένης Οξείας Επισκέψεως, ίδρυσεν ο Κωνσταντίνος Μαλιασηνός εν τω τόπω της σημερινής εκκλησίας της Παναγίας εν Μακρινίτση, πρό του έτους 1215 επί του όρους του Δρόγγου, ώς εκαλείτο τότε το τμήμα αυτό του Πηλίου” μας λέει ο Δημήτρης Σισιλιάνος [2]. Και συνεχίζει αναφέροντας τον Συναξαριστή πώς κτίστηκε το “χωριό η καλλιώτερον να ειπώ πόλις επι όρους κειμένης Μακρινίτζα τούνομα. Προ του να κτισθεί η πόλις αύτη εις το ρηθέν όρος ήτο εκεί μοναστήριον και ωνομάζετο της Παναγίας της Μακαριωτίσσης (*). “Όταν εκυριεύθη από τας πολλάς επιδρομάς εχαλάσθη το Μοναστήριον και έμεινεν μόνον ο ναός, ο οποίος και μόνος μέχρι του νυν διαμένει επ΄ονόματι της Παναγίας Θεοτόκου τιμώμενος και στερεός κατα πολλά. Εσυνεχίσθησαν και έκτισαν οσπήτια οι άνθρωποι τριγύρω της εκκλησίας και ολίγον ολίγον εσυγκροτήθη αρκετή πόλις πολυάνθρωπός τε και φιλόχριστος” [2]
(*) Ο Συναξαριστής παραποίησε το όνομα προς το ελληνικότερο. Τα χρυσόβουλα ήδη μερικούς αιώνες πριν την αναφέραν ως Παναγία Μακρινίτισσα.

Και φτάνουμε στους σεισμούς του 1955. Σύμφωνα με το [3], “η εκκλησία αυτή, γκρεμίστηκε από τους σεισμούς του 1955 και ξαναχτίστηκε το 1963 από τα θεμέλια, στις ίδιες διαστάσεις. Μόνο ο ανατολικός τοίχος δεν πειράχτηκε και υποστυλώθηκε με εσωτερικό άλλο τοίχωμα.”

[1] Α. Χ. Κοντογιώργης, “Η Μακρινίτσα μέσα από το φακό του Δημήτρη Λέτσου”, 2002
[2] Δ. Κ. Σισιλιάνος, “Η Μακρινίτσα και το Πήλιον”, 1939
[3] http://imd.gr/site/catalog/poi/11/170

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s