363. Η απελευθέρωση του Βόλου – 2/11/1881

capture
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σημαντικώτερη μέρα στην ιστορία του Βόλου και της περιοχής είναι η 2 Νοεμβρίου 1881, όταν ο ελληνικός στρατός μπήκε στην πόλη του ελεύθερου Βόλου. O ανταποκριτής του “Μη Χάνεσαι” πολιτικοσατυρικής εφημερίδας του Β. Γαβριηλίδη μας λέει.

” Χιλιάδες σημαίαι ελληνικαί και αγγλικαί αίφνης αναπετάννυνται εις τους εξώστας, τα παράθυρα των οικιών και των ιστών των πλοίων κυματίζουσι, κυματίζουσι χαιρεετώσαι το Σαρακηνόν, τον τάφο του Όγλ και των νέων, οίτινες έπεσαν κατά την μάχη της Μακρινίτσας. Οι Τούρκοι συσπειρούνται εις τα αμπάρια του θωρηκτού των. Η επιτροπή, η επί της παραδόσεως, περιπλανάται περί τας λεωφόρους του Βώλου έφιππος, προπερευομένου του ρώσσου προέδρου της.
Ζητωκραυγαί του πλήθους προ της εμφανίσεως και του ελάχιστου σκευοφόρου ημιόνου του ελληνικού στρατού, και κρότοι σφαιρών και κίνησις μεγάλη και πυροβολισμοί των χωρικών του Πηλίου κατερχομένων εκ των χωρίων των ακούγονται… Ο στρατός της καταλήψεως πλησιάζει. Τρέχψ και εγώ διότι θέλω να τα ίδω όλα, όλα, όλα, άτινα θα περιμένης άμα τελειώση και η τελευταία πράξις του Ελληνικού μας ζητήματος. “[1]

“Πέριξ μεγάλης μεταξωτής Ελληνικής σημαίας, ήν κατεί Θεσσαλός τις πρό του Δημαρχείου του Βώλου, συσπειρούται κόσμος πολύς, πληθύς άμετρος παντοδαπής ενδυμασίας και παντός γένους. Είναι η σημαία των εν Κωνσταντινουπόλι Θετταλομαγνητών. Αντί σταυρού εις την κορυφήν του αργυρού κονταρίου φέρει αγαλμάτιον αργυρούν γυναικός, απεικονιζούσης την Θεσσαλίαμ θραύουσαν τας αλύσσεις της…Η σημαία είναι διπρόσωπος, επί της μιάς όψεως κυανή, εν τω μέσω της οποίας ήν λευκός σταυρός, ήσαν γεγραμμένα “Ζήτω η Ελευθερία” και κάτω “Τω Βασιλεί των Ελλήνων”… Επί της ετέρας όψεως ή κεντημένη χρυσίω η Αργώ με τους αργοναύτας της…
Εν τω μέσω δε των Παληών και των Καινουργίων  ευρίσκεται πλατεία παμμεγίστη εις την μίαν άκραν της οποίας είναι εκτισμένος ο τουρκικός στρατών. Πρό του στρατώνος τούτου την πρωίαν της Δευτέρας οι μεν παρεπίδημοι Ηπειρώται και Μακεδόνες έστησαν τον οβελίσκον όν εκόσμησαν με διάφορα επιγράμματα .. ο δήμος δε Βώλου πρό της εισόδου του στρατώνος δύο πυραμίδας έφ ων έθηκε τας προτομάς του Ρήγα και του Πατριάρχου.”[2]

Ο οβελίσκος των Ηπειρωτών και Μακεδόνων έλεγε:

“Δούλοι εσμέν Μακεδόνες [και] Ηπειρώται
Λύσατε μας των δεσμών, ώ γενναίοι στρατιώται
και αν ως παρεπίδημοι εδώ, την είσοδον σας
δάφνες εκεί ημείς θα στέψωμεν το μέτωπον σας”[2]

Αλλα ίσως την καλύτερη περιγραφή των γεγονότων μας δίνει το ποίημα του Γεωργίου Σουρή “Στο Βώλο” [3], την πρώτη στροφή του οποίοι βλέπουμε στο ένθετο της φωτογραφίας. Ολόκληρο το ποίημα εδώ : Souris-Sto-Volo.pdf
Το υπόλοιπο της φωτογραφίας είναι η “Συμβασις περί των Ελληνοτουρκικών Συνόρων” στα τουρκικά και γαλλικά η οποία αποσκοπούσε στην εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ Τουρκίας και των δυνάμεων που υπέγραψαν την περίφημη συνθήκη του Βερολίνου που έκανε την Θεσσαλία ανεξάρτητη.

Στο επάνω μέρος  της μεσαίας σελίδας είναι η  λεγόμενη τούγκρα, δηλαδή η υπογραφή  του Σουλτάνου.

[1]  Εφημερίδα “Μην χάνεσαι”του Β. Γαβριηλίδη – 8/11/1881
[2]  Εφημερίδα “Μην χάνεσαι”του Β. Γαβριηλίδη – 15/11/1881
[3]  Εφημερίδα “Μην χάνεσαι”του Β. Γαβριηλίδη – 11/11/1881

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s