373. Τα πανηγύρια του Πηλίου (1886)

panigiria

Στο Ημερολόγιο Η Φήμη του Ζωσιμά Εσφυγμενίτου (1886) διαβάζουμε

ΠΙΝΑΞ
Των διασκεδαστικών Πανηγύρεων  των εν τοις
χωρίοις του Πηλίου τελουμένων κινητών τε και ακινήτων.

Ιανουάριος
1  Εν όλοις τοις χωρίοις και εν απάσαις τας οικογενείας την αρχήν του έτους

Φεβρουάριος
16 Μέχρι της 23 άπαντες τα καναβάλια άγουσιν
24 Καθαρά Δευτέρα, οι ενταύθα πολίται εν ταις Παγασαίς και οι άλλοι εν ταις εξοχαίς τα Κούλουμα άγουσιν

Μάρτιος
2 Πρώτον Σάββατον των Νηστειών εν απάσι τοις παραλίοις από Παγασών μέχρι Παλαιάς Μιντζέλης

Απρίλιος
12 Το μέγα Σάββατον εν τη του Δήμου Ιωλκού Ανωμαλιά, εμπορική πανήγυρις
18 Παρασκευή της Διακαινησίμου εν τη ακροπόλει της αρχαίας Δημητριάδος (*) (τα νύν Γορίτσας)
20 Κυριακή του Θωμά εν τη τω ομωνύμω Δήμω Μακρυνίτση.
23 Εν τω του Δημου Νηλείας Αγίω Γεωργίω, εν τοις Λεχωνίοις, εν τω του Δήμου Φερών Αγίου Γεωργίω και τη του Δήμου Βοίβης Κάπουρνα

Μάϊος
1 Οι πλείστοι εν ταις εξοχαίς όπως συλλάβωσι τον Μάϊον (να τσακώσουν το Μάϊ).
2 Εν τω του Δήμω Μηλαιών Πρόπαν
8 Εν τω του Δήμου Φερών Σέσκουλον
10 Τα δύω Σάββατα του Μαϊου εν ταις του Δήμου Μηλεών Πινακάταις διήμερον και εν τω του Δήμου Αφετών Νεοχωρίου
11 Την μετά τα δύο Σάββατα του Μαϊου Κυριακήν εν τω ομωνύμω Δήμω Αγίω Λαυρεντίω τριήμερον μετά τυμπάνων και χορών.

Ιούνιος
24 Εν τοις του Δήμου Κισσού παραλίοις κατά την θέσην Άγιος Ιωάννης.
29 Εν τη του Δήμου Σπαλάθρων Αργαλαστή και εν τω του Δήμου Ορμινίου Κατωχωρίω.

Ιούλιος
1 Εν την του Δήμου Ορμενίου Πορταριά
5 Εν τη τω ομωνύμω Δήμω Δράκεια
7 Εν τη τω ομωνύμω Δήμω Ζαγοράν διήμερον
17 Εν τη  τω ομωνύμω Δήμω Κισσώ
20 Σχεδόν εν όλοις τοις χωρίοις εις τα υπάρχοντα εξωκκλήσια του Προφήτου Ηλιού
22 Εν τη συνοικία του Δήμου Μακρυνίτσης Κουκουράβα
26 Εν τη του Δήμου Μυρεσίου Τσαγγαράδα μονοήμερον, εν ταις του  ομωνύμου Δήμου Μηλιαίς και εν τω  ομωνύμω Δήμου Νηλείας Καραμπασίω διήμερον

Αύγουστος
1 Αι γυναίκες εορτάζουσι τας αποφράδας και Δρύμας
6 Εν του του Δήμου Νηλείας Λεχωνίοις εν τη συνοικία “Μεταμόρφωσις”  του ομωνύμου Δήμου Ζαγοράς
15 Εν τοις των Δήμων Μηλαιών και Νηλείας παραλίοις κατά την θέσιν Καλά Νερά
23 Εν ταις του Δήμου Ορμινίου εξοχαίς κατά την θέσιν “Παναγία Μεγαλογένη”
29 Εν ταις του Δήμου Αγίου Λαυρεντίου εξοχαίς κατα την θέσιν Τσιφλίκια και εν τη συνοικία του Δήμου Ιωλκού Ανακασιά

Σεπτέμβριος
8 Εν τω του Δήμου Σηπιάδος Λαύκω και εν τοις υπωρείοις της αρχαίας Δημητριάδος
10 Εν την μικρά νήσω Παλαιά Τρίκερη μονοήμερος άσκοπος και πολυέξοδος
20 Εν των του Δήμου Κισσού μοναστηρίω Άγιος Ευστάθιος
28 Εν τω του Δήμου Ζαγοράς Πορίω

Νοέμβριος
2  Άπαντα τα εν τη επαρχία Βώλου χωρία την ένωσιν αυτών μετά της Μητρός Ελλάδος
8 Εν τω του Δήμου Νηλείας μοναστηρίω των Ταξιαρχών
21 Εν τω του Δήμου Σηπιάδος Προμυρίω

Δεκέμβριος
6 Εν τοις του Δήμου Βοιβής Καναλίοις και εν τω του Δήμου Παγασών Παλουρίω
18 Εν τω του Δήμου Παγασών “Μαλισιάτικα”

Σημειωτέον ότι πολλά των χωρίων δεν πανηγυρίζουσιν εις την μνήμην του κυρίως Αγίου του εν τω Καθολικώ ναώ, άλλ’ άλλον αντ’ άλλου, ως είναι της Μακρυνίτσης, ή των Μηλεών, η του Καραμπασίου, ή του Μουρεσίου, ή του Σέσκουλου και άλλων. ¨Εκρινεν τούτον έκαστον χωρίον ίνα πανηγυρίζη εν καιρώ ευκαριίας ανέτως μετά τυμπανων και χορών.

ΣΗΜ. 1. Γιατί τόση κακία με το Τρίκερι, δεν γνωρίζω.
ΣΗΜ. 2. Η φωτογραφία είναι του Β. Πλάτανου
ΣΗΜ. 3 Μιά ωραία ανάρτηση για τα πηλιορείτικα νταούλια δείτε εδώ http://anolehonia.blogspot.com/2013/07/blog-post_7.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s