Μακρινίτσα

Markinitsa-half

Κατά την απογραφή του τοποτηρητή Χατζή Μουσταφά Αγά “Η Μακρινίτσα το έτος 1615 κατωκείτο υπό 147 γεωργικών οικογενειών και 13 οικιών, των κοιπων οικιών μη καταγραφέντων δια το πενιχρόν αυτών”…”Αλλά από του 1700 και εντέυθεν οι επι του Πηλίου ιδρυθείσαι κοινότητες, αποβαίνουν οσήμεραι ανθηρότεραι και ακμαιότεραι” γράφει ο Σισιλιάνος [1].  Ο Μάγνης (που αντέγραψε τον Κωνσταντά) μας λέει ότι “οι Μακρινιτσιώται είναι εύθυμοι, συμποσιτικοί,  ελευθέριοι, φίλαρχοι και εις πάντα φιλοπρώτοι” [2]

ΣΗΜ. Η φωτογραφία είναι του εξαίρετου λαρισαίου φωτογράφου Τάκη Τλούπα τραβηγμένη από το Σαρακηνό. Oι τρείς αναφορές είναι από το [3]

[1] Δ. Κ. Σισιλιάνος, “Η Μακρινίτσα και το Πήλιον”, 1939
[2] Νικολάου Μάγνη, “Περιήγησις ή τοπογραφία της Θεσσαλίας και Θετταλικής Μαγνησίας, Αθήνα, 1860.
[3]  Αποστολία Νάνου-Σκοτεινιώτη, “Μακρινίτσα”, Β’ Εκδοση, Βόλος, 1980

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s