431. Μπουρμπουλήθρα

0106-large-mpourmpoulithra
Διάλεξα αυτή τη φωτογραφία του Κώστα Ζημέρη γιατί στο βάθος αριστερά δείχνει την περιοχή της Μπουρμπουλήθρας.

Από το βιβλίο του Περικλή Αποστολίδη “Ἀι Παγασαί εξεταζόμεναι δια των αιώνων”, 1912, διαβάζουμε για τον “τον καλαμώνα των αναβρυόντων υποθαλασσίων πηγών των καλουμένων Μπουρμπουλήθρα”.

Ο Τσοποτός στην Ἱστορία του Βόλου” αναφέρει ότι η περιοχή ίσως καλούνταν Ναραϊδά (με ηχητική αναφορά στο “νεράιδα”) στο 13ο αιώνα αναφέροντας ένα αργυρόβουλο του 1266, και λέει ότι τα νερά της Μπουρμπουλήθρας “και νυν εισί γ λ υ φ ά, (ελαφρώς υφάλμυρα)”. Επίσης συμειώνει την εξής αναφορά “και των θερμών δ΄εκ φύσεως υδάτων, ένια γλυκά εστίν, ώ τα εν Αυγαίς της Κιλικίας και π ε ρ ί Π α γ α σ ά ς τα τ’ εν τη Τρωϊκή Λαρίση” του Ερμίππου αλλά την χαρακτηρίζει ως σύμπτωση ή ανακρίβεια.

Τέλος σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι τις πηγές της Μπουρμπυλήθρας εξέτασε και ο αγαπητός στον Βόλο γερμανός πρόξενος Σέφελ σε μία μελέτη που έστειλε στο Νικόλαο Γιανακόπουλο στα 1931, όπου έλεγε ότι αποτελούν μεγάλη ποσότητα γλυκού νερού, έτσι ώστε σχηματίζεται κάτι σαν πλωτός ποταμός στην επιφάνεια της θαλάσσης (σχεδόν για 500 μέτρα). Υπολόγισε δε την ταχύτητα του ρεύματος και την ποσότητα ροής των υδάτων σε κυβικά και έδωσε εντολή να γίνει χημική ανάλυση για την ποιότητα του νερού. Έγραψε δε ότι “Η ποσότης του ύδατος είναι επαρκής για να εφοδιάση αφθόνως την πόλιν του Βόλου με όλην την πεδιάδα αυτού με πόσιμον, αρδευτικόν και ωφέλιμον δι΄ άλλους βιομηχανικούς σκοπούς ύδωρ” και έκανε την υπόθεση ότι ὁ θαλάσσιος ούτος ποταμός θα είναι εκροαί της λίμνης Κάρλας” (πηγή: Δ. Μπενέκος “Ο Γερμανός πρόξενος στον Βόλο, Ελμουτ Σέφελ. Ένας αληθινός θρύλος”, Δήμος Βόλου, Νοε. 2012).

Εδώ φαίνεται η τοποθεσία σημειωμένη σε χάρτη της περιοχής από το βιβλίο του Ν. Παπαχατζή, Η περιοχή του Βόλου απο άποψη ιστορική και αρχαιολογική, Βόλος 1954
1545933_464248813700511_1533517754_n[1]

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s