Ο πανηγυρισμός της Εθνικής Εορτής το 1902

1015992_490686497723409_866586816_o[1]
Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

Σήμερα πάμε 100+ χρόνια πίσω να δούμε πως γιόρταζαν οι Βολιώτες την εθνική επέτειο. Από την Φωνή του Λαού της 25ης Μαρτίου 1902:

“Ο εις ανάμνησιν της ημέρας εκείνης πανηγυρισμός της εθνικής μας εορτής θα εορτασθή σήμερον μετά πάσης επισημότητος και ενθουσιασμού κατά το κάτωθι δημοσιευόμενον επίσημον πρόγραμμα.

Πρό μεσημβρίας

1ον) Την πρωίαν της σήμερον και περί ώραν 8ην, άπαντα τα Σωματεία θα ώσι μετά των σημαιών των συγκεντρωμένα εν τη Πλατεία του Στρατώνος ως και οι μαθηταί των Δημοτικών
Σχολείων.
2ον) Μετά την εκκίνησιν του στρατού προς τον Μητροπολιτικόν Ναόν, δια της προπορεύσεως της Φιλαρμονικής της Φιλοπτώσου Αδελφότητος τα Σωματεία θα έπωνται του στρατού κατά σειράν αρχαιότητος σχηματιζόμενα κατα τετράδας, των μαθητών των Σχολείων τοποτεθησομένων, εν στρατιωτική παρατάξει, εν τω μέσω του σιαμερίσματος των Σωματείων.
3ον) Μετά το πέρας της δοξολογίας, τα Σωματεία με την αυτήν τάξιν θα διέλθωσι την οδόν Ερμού και παρακάμπτοντα την οδόν Ορμινίου θέλουσι διευθυνθή δια της οδού Δημητριάδος προς Δημαρχείον και εκείθεν διά της οδού Ιωλκού θα καταλήξουσιν εις την Πλατείαν Ελευθερίας, ένθα εκφωνηθήσεται ο αρμόδιος εθνικός λόγος. Μεθ΄ ό άπαντα τα Σωματεία θέλουσι πορευθή από κοινού εις τα Γραφεία προς κατάθεσιν των σημαιών της Φιλαρμονικής.

Μετά μεσημβρίαν η λαμπαδηφορία

4ον) Την 8 μ.μ. άπαντα τα Σωματεία ως και οι μαθηταί των σχολείων θα ώσι συγκεντρωμένα εν τη πλατεία του Στρατώνος. Άμα τη ενάρξει του ανακλητικού, διαταχθήσεται η λαμπαδηφορία μετά των βεγγαλικών (εφοδιασμένου προς τον σκοπόν τούτον ιδιαιτέρως ενός εκάστου των σωματείων)
5ον) Τα σωματεία μετά των μαθητών των σχολείων, κατά την αυτήν ως και πρό μεσημβρίαν ταξιν θέλουσι παρακολουθή βραδέως τον ανακλητικόν προπορευομένης της Φιλαρμονικής, θέλουσι δε διέλθη την οδόν Δημητριάδος μέχρι της οδού Φιλελλήνων κάμπτοντα την οδόν Ορμινίου εν τη πλατεία της Ελευθερίας, εκείθεν δε δια της οδού Ιωλκού, θέλουσι καταλήξει έμπροσθεν του καφενείου Γιαννόπουλου, όποθεν θέλει επέλθει η διάλυσις.”

ΣΗΜ 1>. Η καρτ ποστάλ είναι του Στέφανου Στουρνάρα και σύμφωνα με την σημείωση δείχνει την πομπή επί της Δημητριάδος κατά την 25η Μαρτίου – δεν είναι γνωστό ποιού ακριβώς έτους (σιγουρα πρίν το 1905). Επί κεφαλής της πομπής, που βαδίζει ανατολικά, είναι η Φιλαρμονική όπως ακριβώς λέει και το κείμενο.
ΣΗΜ 2> Ενα μικρό κουίζ επανάληψης για να θυμηθούμε τι έχουμε μάθει, για αυτούς που χάσαν μερικά … επεισόδια:
* Η Πλατεία Στρατώνος είναι …. http://tinyurl.com/mokt7m4
* Η Οδός Ορμινίου είναι η σημερινή … http://tinyurl.com/n86jsy7 (διαβάστε τα σχόλια για τις διαδοχικές ονομασίες της)
* Η φωτογραφία είναι στο ύψος της οδού … και μπροστά στο … http://tinyurl.com/lsnyxjx (ψάξτε για το σχόλιο του αγαπητού φίλου Νικολάου Φ.)

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s