Αγία Κυριακή Τρίκερι

agia kiriaki_Page_1

Λίγο δύσκολο το κείμενο του Αργύρη Φιλιππίδη από την “Μερική Γεωγραφία” (1815) αλλά μας  δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τη γραφική Αγία Κυριακή Τρικέρων  (φωτογραφία από κάρτ ποστάλ του Κώστα Στουρνάρα). [1]

“Εις αυτόν τον λιμένα, αράζουν τα καράβια των και τα καΪκια αυτού πρέπει και κάθε άλλο παρτίδο, όπου να έμβυ εις τους δύο κόλπους, λέγω της Θεσσαλίας και της Ελλάδος, ανάγκη είναι να σταθή, να μάθη τι γίνεται, και να πάρη το προβίζιον του (εφόδια). Εδώ πρό τριάντα χρόνια αυτή ή σκάλα δέν ήταν τίποτα, εξαιτίας όπου δεν είχεν κατοικίαν. Ύστερον κάποιος Χατζή Λεϊμονής εσοφίσθη ως καλόν έργον με άλλους δύο και έκαμαν τρία σπίτια μέ θόλον, όλο γουγκιές (;) και πρίν τελειώσουν άρχισαν να τον κατατρέξουν. Και έδραμεν εις την Πόλιν και μόλις και μετά βίας να τάς στερεώσουν τούτα τα τρία σπήτια. Και τα εκαμαν και τα τρία εργαστήρια, και άρχισαν να κάμνουν ένα καλόν νεγκότσιον έπειτα. Βλεποντας από ένας ένας, άρχισαν να κάμνουν ωσάν αυτά και καλλτερα. Σήμερον εγέμισεν ή σκάλα αυτή μαγαζιά, και φέρνουν αυτού μέσα διάφορες πραγματείες. Έκαμαν και καφενέδες, ωσάν χάνια, με οντάδες όπου κονέβουν κάθε γένος άνθρωποι όπου περνούν από αυτου, γιολιτζήδες και έχουν το ραχάτι τους, όσον να ετοιμασθή το παρτίδιον όπου θενα έμβουν. Αυτη ή σκάλα έγινε τώρα ονομαστή, παντού. Ποτέ δεν γίνονται εξίτες γιολιτζήδες, όλον τον χρόνον έστωντας και να ευρίσκουν κονάκια και ότι χρειασθουν διά ζωοτροφίαν. Και πηγαίνει, ως είπομεν, εις αύξησιν. Και καθώς τρέχουν τά πράγματα πρέπει εις ολίγον καιρόν νά γεμίσουν δεξιά και αριστερά όλα τά βράχια μαγαζιά. Αυτόν τόν τόπον οπού τα κάμνουν, τον πωλεί σήμερον το κοινό ή νά ειπώ ή χώρα, μέ τήν σπιθαμήν. Έχει αυτού εις τήν σκάλαν και μίαν έκκλησίαν, Αγία Κυριακή, οπού πηγαίνουν οι ευρισκόμενοι εγκάτοικοι έκεί και γιολιζήδες και προσκυνούν. Έχει και παπάν όλον τον χρόνον και λειτουργεί.”

[1]  Θ. Κ.Σπεράτζας ¨Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φιλιππίδη”, Αθήναι 1978, σελ 88-89.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s