Η ζημιά στον μιναρέ του τζαμιού των Παλιών (1936)

Capture

“Περι την 4ην απογευματινήν της χθες ενέσκηψε  εις την πόλιν μας σφοδροτάτη ανεμοθύελλα την οποία επηκολούθησε ραγδαιοτάτη βροχή.  Ολίγον προτού εκσπάση η πρωτοφανής αύτη δια την όλιν μας θεομηνία, λόγω των συσσωρευθέντων  εις τον ουρανόν πυκνών συννεφων και του επερχόμενου υπερύθρου νέφους της σκόνης … επεκράτησε βαθύ σκότος το οποίον επροκάλεσε ένα απροσδιόριστον δέον εις όλους όσοι παρακοκλούθησαν το μεγαλοπρεπές εις αγριότητα αυτό  φυσικόν φαινόμενον….

Η ανεμοθύελλα κυριολεκτικώς μαίνετο παρασύρουσα τα πάντα εις την ορμή της… Στέγαι ανηρπάζοντο μετά δαιμονιώδους πατάγου… Πελώρια δέντρα ξηπλώνεντο επι της γης.. Η Καταστροφή εις την εμποροπανήγυρι ήτο πλήρης. Τα περισσότερα των παραπηγμάτων ανηρπάγησαν υπό του ανέμου… Κατεστράφησαν σχεδόν εξ ολοκλήρου αι καμπίναι των λουτρών του Αναύρου.   Εκ της θυέλλης ανηρπάγη ολόκληρον περίπτερον αναπήρου κείμενον εις την οδόν Δημητριάδος… Μεγάλας ζημίας υπέστη το κέντρο ¨Αναυρος”  .. και ο ναός της Αναλήψεως. Επίσης κατεστραφη ο μιναρές του ιστορικού τζαμιού των Παλαιών και κατέπεσεν ο παρα την πλατεάν αυτού μεγάλος πλάτανος. ”   Από την ΘΕΣΣΑΛΙΑ της 10/8/1936

ΣΗΜ. Οι φωτογραφίες είναι αριστερά του Αγγλικού Στόλου γύρω στα 1930 και δεξιά λεπτομέρια από φωτογραφία του Κ. Ζημέρη  από το ΔΗ.Κ.Ι. , προφανώς μετά το 1936.
capture

 

ταχυδρόμος 10.8.1936 τραμ αλυκές φαρσέρ άναυρος ζημιές λουτρά

ταχυδρόμος 11.8.1936 παζάρι ζημιές

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s