624. “Κατα μήκος της ακτής, Βόλος” (Κ. Βολανάκη)

Κατα μήκος της ακτής, Βόλος. Κ. Βολανάκη. πουλήθηκε τον Απρίλιο του 2008 από το Sotheby's για 334.100 αγγλικές λίρες

Κατα μήκος της ακτής, Βόλος. Κ. Βολανάκη. πουλήθηκε τον Απρίλιο του 2008 από το Sotheby’s για 334.100 αγγλικές λίρες


Ακόμα ένας πίνακας του διάσημου έλληνα θαλασσογράφου που έχει σχέση με τον Βόλο, οπως έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες ανάλογες αναρτήσεις. Ο συγκεκριμένος πίνακας πουλήθηκε τον Απρίλιο του 2008 από το Sotheby’s για 334.100 αγγλικές λίρες (χοντρικά 414.450 ευρώ!).
Ανοίξτε την εικόνα σε πλήρη οθόνη για να την απολαύσετε σε όλη της την λεπτομέρια.

Άλλοι πίνακες του σχετικοί με το Βόλο εδώ:
1 http://tinyurl.com/km3jjjc
2 http://tinyurl.com/own5crv
3. http://tinyurl.com/nflgzzb
4. http://tinyurl.com/nzlsf5c

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s