650. Ένα Χαριτωμένον Μουσείον

10924613_654280708030653_7863755649295326641_o[1]
Παρά την γραφικήν παραλίαν του Βόλου, ήτις είνε διά τήν ώραίαν ταύτην πόλιν ό,τι είνε διά τους Αθηναίους καl Πειραιείς τα δύο Φαληρα , προ της εισόδου του λιμένος και εις το ακρον της πόλεως, εκεί όπου οι κάτοικοι της μεταβαίνουσι συν γuναιξί και τέκνοις ν’ αναπνεύσουν την θαλασσίαν αύραν, και όπου ο εκ των υπωρειών του Πηλίου κατερχόμενος ποταμός, ο κατ’ αντίθεσιν πρoς την αύραν της παραλίας εκείνης καλούμενος Άναυρος, χύνει τα ολίγα ή πολλά κατά τας περιστάσεις νερά του, ως ο ημέτερος Ιλισσός, υψούται πάλλευκον νεόδμητον οικοδόμημα, καλούμενον Αθανασάκειον. Είνε το μικρότερον καl νεώτερον, αλλά και το μάλλον χαριτωμένον αρχαιολογικόν μουσείον ου μόνον της συγχρόνου ‘Ελλάδος αλλά και τοu άλλου κόσμου …. Η συνέχεια εδώ http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/pinakothiki/article/download/30185/30167 Από το περιοδικό ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, Τεύχος 120, σελ 235-236, Φεβρουάριος 1911. (Ευχαριστώ την κ. Ilia Mottaki που υπέδειξε το κείμενο αυτό στον τοίχο ενός καλού φίλου) ΣΗΜ. Η φωτογραφία είναι προφανώς του Στέφανου Στουρνάρα.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s