661. Η χοροεσπερίς υπέρ των φυλακισμένων

Capture
Η φωτογραφία χωρίς χρονολογία και με το τίτλο “Οι φυλακές του Βόλου”, αναρτήθηκε από τον κ. Θ. Μεταλληνό. Δεν ξέρουμε περισσότερα γι΄ αυτήν. Αλλά μου δίνει την ευκαιρία να την συνοδεύσω με ένα δημοσιογραφικό κείμενο που δημοσίευσε η αθηναϊκή εφημερίδα Σκριπ στις 3/3/1908. Μου το υπέξειδε ο αγαπητός φίλος Γ. Κοντομήτρος, που το έχει αποδελτειώσει στο βιβλίο του “Η πόλι της γκαρντένιας”, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Γράφει λοιπόν το Σκριπ:

“Εν μάθημα δια τους εδώ πλουσίους μας έρχεται από τον Βόλον. Μία χοροεσπερίς κατά την ημέρα των Απόκρεων διωργανώθη εκεί, από το σωματείον των Ξενοδοχοαρτοκρεοπωλών (!) ώς γράφει σήμερον ο εκ Βόλου ακάματος ανταποκριτής του “Σκριπ” υπέρ της αποφυλακίσεως των δια χρέη κρατουμένων εις τας πολιτικάς φυλακάς. Ευγενεστέρα πρωτοβουλία και υψηλότερον αίσθημα φιλανθρωπίας δεν ήτο δυνατόν να υπάρξη. Και η χοροεσπερίς εγένετο, και δια του συλλεγέντος ποσού πηρώθησαν τα χρέα δέκα οφειλετών, οι οποίοι εξελθόντες των φυλακών διήλθον την τελευταίαν ημέρα των Απόκρεων παρα ταις οικογενείαις των. Εν εύγε εις τους Βολιώτας δια το αξιοζήλευτον παράδειγμα της φιλανθρωπίας των!”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s