665. Σύλλογος Εραστών εν Βόλω και Τρικάλοις (1908)

1450862_670692729722784_2526383715905563034_n1

Η σημερινή ανάρτηση είναι απροπό της σημερινής ημέρας του “Αγίου” Βαλεντίνου. Στα 1908 σε ένα παντοπωλείο-ταβέρνα της πλατείας Ελευθερίας δημιουργήθηκε ο «Σύλλογος Εραστών», τα άρθρα του και την σχετική του δράση περιγράφει ο Γιώργος Καρεκλίδης στο [1].

Αρθρο 1ο
Συνίσταται εν Βόλω σύλλογος υπό την επωνυμίαν «Σύλλογος Εραστών εν Βόλω και Τρικάλοις». Ιδρυταί του συλλόγου είναι οι κάτωθι (ακολουθούν τα ονόματα).

Άρθρο 2ο
Δια να γίνει τις μέλος του συλλόγου πρέπει να προταθεί τουλάχιστον από πέντε εκ των ιδρυτών.

Άρθρο 3ο
Σκοπός του συλλόγου είναι η καλοπέραση και το δια παντός μέσου κυνηγητό όλων των κοριτσιών και μάλιστα των ευπόρων προς δημιουργία έρωτος, άνευ του οποίου δεν δύναται να υπάρξει ο κόσμος καθως λέγει και ο Ουγκώ.

Άρθρο 4ο
Τα μέλη του συλλόγου συνεδριάζουσι υποχρεωτικώς άπαξ της εβδομάδος και καθιστώσι γνωστάς τας σχέσεις τους με τας ερωμένας τους. Εξεβρίσκουσι δε τα μέσα της αλληλοβοηθείας των.

Άρθρο 5ο
Η αποκατάστασις των μελών ως συζύγων ευπόρων κοριτσιών πρέπει να είναι το κύριον μέλημα των μελών.

Άρθρο 6ο
Προκειμένου να τελεστεί μία απαγωγή (*), άπαντα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συντελέσωσι δια παντός μέσου και δια πάσας θυσίας εις αυτήν.

Άρθρο 7ο
Ο σύλλογος δύναται να διατηρεί πρακτορεία και σε άλλας πόλεις. Εις τα πρακτορεία ταύτα εγράφονται μέλη μόνον κατόπιν εγκρίσεως του κεντρικού συμβουλίου.

Άρθρο 8ο
Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρήσουν απόλυτον σιωπήν όχι μόνο δια την ύπαρξιν του συλλόγου αλλά δι΄όλας τας ενεργείας των αι οποίαι γίνονται προς επιτυχίαν του σκοπού των.

Άρθρον 9ο
Τα μέλη του συλλόγου καταβάλωσιν ως εισφοράν δραχμάς 2 κατά μήναν. Τα συλλεγέντα ποσά διατίθενται εις διασκέδασιν απάντων των μελών.

(*) Τα μέλη του συλλόγου κυρίως προσπαθούσαν να «καλοπαντρευτούν», αλλά κάπου άρχισαν και τους εκβιασμούς για χρηματικά ποσά για να μην βγάλουν στην φόρα τις «πομπές» των κοριτσιών. Κάποιοι πιο παράτολμοι έκαναν και απαγωγές κοριτσιών ότι η οικογένεια δεν τις άφηνε να μπλεχτούν με τα μέλη του συλλόγου. Εκεί στράβωσε και το πράγμα μιας και ο νόμος ανέλαβε να βάλει τάξη. Άλλοι από τα μέλη έφυγαν για άλλες και άλλοι έγιναν «νοικοκυραίοι» με τον κατάλληλο γάμο. Έτσι ο σύλλογος έπεσε σε παρακμή.
[1] «Ο Σύλλογος των Εραστών στον Βόλο του 1908». Γ. Καρεκλίδη «Ο Βόλος στο Πέρασμα του Χρόνου», Ειδική έκδοση εφημερίδας Πρώτη, 2001. (ΣΗΜ. η μερική ταύτιση του τίτλου με το όνομα της σελίδας εδώ είναι τυχαία). Άρη σ΄ευχαριστώ για το βιβλίο αυτό!.
ΣΗΜ. Η φωτογραφία είναι του Κ. Ζημέρη (δυστυχώς δεν έχω σημειώσει την πηγή…)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s