753. Το ιπποδάμειο σύστημα στην περιοχή του Βόλου.

11880642_771124206346302_3581803707423694951_n1
Στην συζήτηση της εντυπωσιακής αεροφωτογραφίας του Βόλου στα 1917 (http://tinyurl.com/omdhmd2), διατυπώθηκε το εξής λογικό ερώτημα. Επεσήμανε ο φίλος της σελίδας Θωμάς Κακαδιάρης, ότι το ιπποδάμειο σύστημα (δηλαδή η ρυμοτομική χάραξη οικοδομικών τετραγώνων που ορίζονται από ευθείς κάθετα τεμνόμενους δρόμους) υπήρχε στην πόλη από νωρίς, όπως φαίνονταν στην αεροφωτογραφία. Και αναρωτήθηκε, γιατί άραγε επικρατεί η άποψη πως ήταν αποτέλεσμα των σεισμών. Εξαιρετική η παρατήρηση,μιας και η λανθασμένη αυτή άποψη ακούγεται συχνά στις συζητήσεις. Προφανώς η καλή ρυμοτομία του Βόλου ΔΕΝ ήταν αποτέλεσμα της ανοικοδόμησης μετά τους σεισμούς. Υπήρχε σαν ιδέα από την αρχή της πόλης και ιδιαίτερα στην περίοδο 1881-1900 κατά την οποία η πόλη αναπτύχθηκε φοβερά γρήγορα. Ο Ν. Γάτσος λέει ότι:

“H πρώτιστη συνετή και λυσιλεστάτη δια την εξασφάλισιν της πόλεως μας απόφασις του Δημάρχου Γεωργίου Καρτάλη (δήμαρχος 1883-1891) ήτο η μετάκλισις και ο διορισμός ως μηχανικού του (Ιωάννη) Γενησαρλή Συνταγματάρχου του μηχανικού, όστις μετά του Βλαχοπούλου Διευθυντού των Δημοσίων Έργων, υπαγομένων τότε εις το υπουργείο των Εσωτερικών, συνέταξαν και καθώρισαν το πρώτον σχέδιον της πόλεως. Τότε εχαράχθησαν οι ευρύτατοι δρόμοι της πόλεως….” [1]

Για τον Ι. Γενισαρλή έχει κάνει μια λεπτομερή αναφορά ο καλός φίλος Άρης Παπαδόπουλος στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον ιστολόγιο του [2]

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και η αρχαία Δημητριάδα, στην περιοχή νότια από τα Πευκάκια, ήταν και αυτή κτισμένη με το ίδιο, ιπποδάμειο σύστημα όπως βλέπουμε στον χάρτη που προέρχεται
από το [3].

1. Νικολάου Γάτσου, Βολιώτικαι Αναμνήσεις, ΔΗ.Κ.Ι. 1998.

2. http://anolehonia.blogspot.gr/search/label/Γενίσαρλης

3. Μπάτζιου-Ευσταθίου 2002 Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., Αρχαία Δημητριάδα, Αθήνα, 2002.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s