783. Ο βαρύς χειμώνας του 1942

Capture
“Αληθώς ο χειμών της περιόδου εκείνης ήτo συνεχής και βαρύτατος και σπανίως ενθυμούνται οι κάτοικοι να πίπτn σχεδόν διαρκως χιών και ολίγαι ημέραι να έχωσιν ήλιον”, μας λέει ο Μητροπολίτης Ιωακείμ [1] για τον χειμώνα του 1942.
Να ευχαριστήσω τον κ. Mario Zauli (mille gracie Mario!), που ανέρτησε αυτή την φωτογραφία. Προέρχεται από το αρχείο του Dr Pierluigi Zamperin γιατρού του 21oυ κινητού νοσοκομείου του ιταλικού στρατού που στήθηκε στο Βόλο στον βρεφονηπιακό σταθμό πίσω από την Μεταμόρφωση.
[1] Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιωακείμ, “Μεταξύ κατακτητών και ανταρτών”, Αθήνα, 1950

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s