872. Η Σχολή των Μηλεών και τα 3 συκώτια :)

13147425_902511756540879_6774494894033966167_o[1]
Στο βιβλίο του Ρήγα Καμηλάρι “Βιογραφία Κωνσταντά” λέει: “Kατά το 1814 σωτήριον έτος εν μηνί Ιουλίου Γρηγόριος ιεροδιάκονος ο Κωνσταντάς και Άνθιμος αρχιμαντρίτης ο Γαζής, φιλογενεία κινηθέντες, απεφάσισαν να θεμελιώσωσι σχολείον τακτικόν εν τη πατρίδι αυτών Μηλιαίς, κατά το Πήλιον όρος, προς ανατροφήν και διδασκαλίαν των τέκνων των ομογενών και δη εις βεβαίωσιν τούτου αφιέρωσαν εαυτούς εις αυτόν, επομένως δε δια τε την οικοδομήν και τα λοιπά τούτου αναγκαία, ο μεν Γρηγόριος Κωνσταντάς κατέβαλεν εις μετρητά χρυσούς Καισαρικούς πεντακοσίους. Ο δε Άνθιμος ο Γαζής ομοίως πεντακοσίους χρυσούς και άπασαν την βιβλιοθήκην αυτού.”

Σε ένα άλλο σημείο λέει: “Κατ’ αρχάς είχεν κατά νουν [ο Κωνσταντάς] να οικοδομήση το Λύκειον εν τη περί τα τρία τέταρτα της ώρας έξωθεν των Μηλεών μαγευτική θέσει Αγία Τριάδι…Το άγαν προσήνεμον της Αγίας Τριάδος και προ πάντων ο φόβος των ληστών υπήρξαν ίσως εκ των κυριωτέρων αιτίων δι’ α δεν απεφασίσθη η εκεί ίδρυσις του Λυκείου… προς εκλογήν της υγιεινοτάτης θέσεως εν Μηλεαίς εκρέμασαν εν υπαίθρω εν θερινή ημέρα τρία ήπατα νεοσφαγών τράγων εις τρία επίκαιρα σημεία των Μηλεών: εν Αγία Παρασκευή, εν Αγία Μαρίνη και εν Αγίω Νικολάω και μετά τρεις ημέρας εύρον το εν Αγίω Νικολάω είχε του ολιγώτερους σκώληκας και την ελαφρότερην οσμήν. Όθεν αμελητεί εκρίθη η τοποθεσία του Αγίου Νικολάου ώς υγιεινοτάτη δια την κτίσιν του σχολείου”

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ !

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s