904. Νικομήδεια

13606674_940205649438156_2050490063345583644_n[1]
“Οι εκ Νικομηδείας”, ήταν οι πρώτοι προσφυγες από την Μικρά Ασία που έφτασαν στον Βόλο στις 16 Ιουνίου 1921. Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία:

Η Νικομήδεια (τουρκ. Ismidt) είναι στον μυχό της Προποντίδος περίπου 30 χλμ νότιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Κατοικήθηκε από τους Μεγαρείς και του Αθηναίους στα τέλη του 8ου αι. π.Χ., και ήκμασε στα χρόνια του Διοκλητιανού.

H πόλη έπεσε στα χέρια των Άγγλων στις 6 Ιουλίου 1920. Οι Άγγλοι την άφησαν υπό την επιτήρηση του Ελληνικού Στρατού στις 27 Οκτωβρίου 1920. Στο τέλος της άνοιξης του 1921, ο Γούναρης και ο Ελληνικός Στρατός άρχισαν επιχειρήσεις στην περιοχή με σκοπό να νικήσουν τις δυνάμεις του Κεμάλ. Για να διευκολυνθούν αυτές οι επιχειρήσεις αποφασίζεται η προσωρινή “μετακόμιση” του ελληνικού πληθυσμού στην Ελλάδα.

Από την Θεσσαλία της εποχής διαβάζουμε:

24/5/1921 “Το Υπουργείο της Περιθάλψεως απέστειλεν εις Κωνσταντινούπολιν 1.000.000 δραχμές δι’ έξοδα μεταφοράς των προσφύγων της Νικομήδειας. Οι εν λόγω πρόσφυγες θα κατανεμηθούν εις νήσους Λήμνον, Σάμον, Χίον και εις τους νομούς Αρκαδίας, τον Βόλον και το Αγρίνιον ”

17/6/1921 “Διά του καταπλεύσαντος χθες την μεσημβρίαν εις τον λιμένα μας αγγλικού ατμοπλοίου «RELCHERS» μεταφέρθησαν ενταύθα εκ Νικομηδείας 3500 πρόσφυγες. Μεταξύ αυτών είναι πλείστα γυναικόπαιδα και τουρκικαί και κιρκασιαναί οικογένειαι. Οι πρόσφυγες απεβιβάσθησαν εις το Κεφαλόσκαλον. Αι αρχαί λαμβάνουν τα κατάλληλα μέττρα δια την εγκατάστασίν των. Κατ’ απόφασιν του Υπουργείου Περιθάλψεως το επίδομα το οποίον θα χορηγήται εις τους εν λόγω πρόσφυγες ωρίσθη εις 2,50 δραχμάς ημερησίως κατ’ άτομον.”
[Με τα χρήματα αυτά αγόραζες τότε 700 γραμμάρια φασόλια…]

17/6/1921 “Απόψε ανεκοινώθη το ακόλουθον δελτίον στρατιωτικής καταστάσεως της 15ης Ιουνίου: Περιοχή Νικομηδείας: Ημέτερον
τμήμα κατοχής πόλεως διά στρατιωτικούς λόγους εκκένωσε την πόλιν, αφού προηγουμένως μεταφέρθησαν άπαντες οι πρόσφυγες.Η εκκένωσις εγένετο άνευ ουδεμιάς παρενοχλήσεως του εχθρού. Βόρεια και νότια ομάς: Ηρεμία. Στρατηγός ΠΑΠΟΥΛΑΣ”.

Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε καπναποθήκες και σε σκηνές στην Ιωλκού (πάνω από την Αναλήψεως). Και έμειναν εκεί για πολλά χρόνια. Ο βαρύς χειμώνας του 1925 (https://www.facebook.com/MagnesiaStoPerasmaTouChronou/posts/404336226358437:0) τους βρήκε ακόμη εκεί.

Η Θεσσαλία της 9-12-1925 γράφει “ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ… Η χιονόπτωσις. Πρώτοι περισσότερον παντός δοκιμασθέντος υπήρξαν οι διαμένοντες υπό σκηνάς πρόσφυγες εκ Νικομηδείας…Οι χιονόπληκτοι πρόσφυγες μεταφέρθησαν από τας σκηνάς εις τας εκκλησίας Αναλήψεως και Αγίων Θεοδώρων και κενάς αποθήκας…”

—–
ΣΗΜ. Η επιστολική κάρτα είναι από την Νικομήδεια γύρω στα 1910-1915. Οι περισσότερες πληροφορίες είναι από το βιβλίο του Δημ.Κωνσταντάρα-Σταθαρά, Μικρασιάτες Πρόσφυγες στη Μαγνησία,Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, Βόλος 2008 και την διπλωματική εργασία της Α. Ευδωρίδου “Ο Ελληνισμός στη Νικομήδεια και την περιφέρεια της” ΑΠΘ 2010

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s