942. Αλυκές – Σωρός (1933)

14444969_999401263518594_133495563983786214_o1
Από τα γερμανικά αρχαιολογικά αρχεία η δραματική φωτογραφία αυτή των Αλυκων και του Σωρού (1933). Την συνοδεύει το κείμενο του αγαπημένου μου Ν. Γιαννόπουλου από το άρθρο του 1908 [1], όπου περιγράφει την περιοχή. Ας με συγχωρέσουν οι νεότεροι αναγνώστες την χρήση του αρχικού κειμένου στην καθαρεύουσα χωρίς μετάφραση. Το ύφος του κειμένου είναι ταιριαστό με την εικόνα.

“Προς δυσμάς της θέσεως Αλοπηγαί ή Αλυκαί Βόλου, ένθα και χωρίδιον τι ομώνυμον κείται και αριστερά της οδού της αγούσης εξ Αλμυρού είς Βώλον προέχει λόφος βραχώδης εκ της μεταξύ των ακτών του Παγσίτου κόλπου και των Φερών κειμένης λοφοσειράς εις τινά περιεσφιγμένην μεταξύ τε και της θαλάσσης στενήν λωρίδα πεδινής γης αρωσίμου.
… Επι των προπόδων του λόφου τούτου και ευθύς παρα την οδόν επί της επιφανείας λείου βράχου αναγιγνώσκεται η λέξις ΕΠΙΔΟΣΙΣ [με αρχαίους ελληνικούς χαρακτήρες]…
Προς Μ. δε του λόφου τούτου εν την πεδιάδι κείται φρέαρ και μια πλάτανος. Παρ΄αυτήν δε κείται βάσις τετράγωνος εκ λευκού μαρμάρου, έχουσα επι μιας των πλευρών αυτής τα γράμματα ΘΓ με ύψος 2 εκατοστών.
… Παρά δε τον λόφον τούτον προς Μ. μεν εκείτο εν την περικλειομένη το πάλαι και νυν στενή πεδιάδι υπο λοφοσειρών και της ακτής του Παγασητικού κόλπου η αρχαία Πελασγική πόλις Αμφαναί, αναφερόμενη υπό του γεωγράφου Σκύλακος, ως παράλιος. Ταύτης δε συντρίμματα με κεράμων και αγγείωνεύρηνται εις τοις αρωσίμοις αγροίς ως και λίθοι τινές εκ λευκού μαρμάρου αρχιτεκτονικοί. Η δε ακρόπολις εκείτο επί λόφου κωνοειδούς Σορού δια το σχήμα αυτού καλουμένου, έχοντος εν τη κορυφή μονήρη βράχον και περιστρεφομένου υπό των τειχών της ακροπόλεως… Εγγύτατα δε ταύτης και επι των απέναντι προς Β αντιθέτων λοφοσειρών υψούνται τα τείχη των Παγασών, πόλεως Πελασγικής,αφ΄ης εκλήθη ομωνύμως και ο κόλπος Πελασγικός και Παγασιτικός. Φαίνεται η προσέγγησις δύο πόλεων δεν ήτον εξ ίσου ωφέλιμος δι΄αμφοτέρας. Διό και η πρώτη πρωίμως ίσως εξηφάνισται συγχωνευθείσα εν τη ακμαζούση εμπορικώς δευτέρα, μη αναφερόμενη υπό του Στράβωνος.”

[1] Θεσσαλικαί προελληνικαί επιγραφαί : Επί βράχων, λίθων, σφραγίδων και αγγείων / υπό Νικολάου Ι. Γιαννοπούλου, 1908
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=%2Fmetadata%2F6%2F0%2F4%2Fmetadata-416-0000100.tkl&do=317198_W_UOC.pdf&lang=en&pageno=1&pagestart=1&width=1031&height=728&maxpage=47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s