Νο 1059. Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς από το προσωπικό της “Θεσσαλίας” στα 1908

Από σήμερα σας εύχομαι καλή Πρωτομαγιά και καλό μήνα για αύριο!

Από την Θεσσαλία της 3/5/1908 διαβάζουμε:
“ΠΩΣ ΕΟΡΤΑΣΘΗ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ”
Με εξαιρετικήν εφέτος λαμπρότητα και ζωηρότητα εωρτάσθη η πρωτομαγιά εν τη πόλει μας.
Η πρωΐα εύρε πολλούς εις την εξοχήν και εις τα διάφορα εξοχικά κέντρα.
Η προς τα εξοχάς όμως κίνησις εγένετο ζωηροτέρα από της 9ης πρωινής ώρας.
Τα έκτακτα τραίνα μετέφερον άπειρον πλήθος εις τα Λεχώνια, τα οποία την ημέραν είχον συγκεντρώσει τον περισσότερον κόσμον.
Επίσης και εις την εκδρομήν ήτις εγένετο δια της “Αστραπής” μέχρις Αγχιάλου συμμετέσχε πολύς κόσμος.
Εις το Βελεστίνον πολύ ολίγοι μετέβησον.
Πολύς κόσμος διεσκάδασε και εις το ρωμαντικώτατον καφφενείον του κ. Τσαρδακά.
Εκεί εψήθησαν αρκετοί οβελίαι και συνεγευμάτισαν πολλαί οικογένειαι.
Εις το μέρος αυτό διεσκέδασε και το προσωπικόν της “Θεσσαλίας”.
Η διασκέδαση διεξήχθη με αδιάπτωτον ευθυμίαν, ο οίνος έρευσεν άφθονος, οβελίαι κατεσπαράχθησαν και οι ελληνικοί χοροί εμαρτύρησαν κυριολεκτικώς.
Κατα την διασκέδασιν πλείστοι φίλοι της “Θεσσαλίας” επεσκέφθησαν τους διασκεδάζοντες και είτα άδοντες και ζητωκραγάζοντες μετέβησαν εις το ζυθοπωλείον του κ. Αργυλά, όπου ο ξανθός ζύθος έρευσεν άφθονος και εκάησαν πολλά βεγγαλικά φώτα μέχρι βαθείας νυκτός.
—-
ΣΗΜ. Η φωτογραφία είναι από το βιβλίο της Ν. Κολιού “Τύπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, 1991. To “ρωμαντικώτατον καφφενείον του κ. Τσαρδακά είναι απέναντι από το Α’ Γυμνάσιον στην Κύπρου και … υπάρχει ακόμη!.. Αυτή η περιοχή – του Τσιμπούκη – ήταν η εξοχή για τους βολιώτες στα πρώτα μισά του 20ου αιώνα.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s