Νο. 1126 Ο Βόλος και το χρήμα (1887 και όχι μόνο)

“Το υπέρ τον Βώλον πλανώμενον όνειρον είνε το χρήμα. Εκ του καπνού των τριών ατμοκίνητων αλευρομύλων και των δύο σιδηρουργείων του, εκ του επί των δύο μεγάλων αποβαθρών και της ευρείας προκυμαίας συνωστισμού ανθρώπων πάσης προελεύσεως, εκ του βαρέος άσθματος των εκφορτονόντων ατμοπλοίων εκ των πληρουσών τον λιμένα κραυγών των ναυτών και λεμβούχων, εκ των διασχιζόντων τας οδούς και τας αγυιάς αχθοφόρων, εκ του τριγμού φορτηγών αμαξίων, εν σάκκοις, εν βαρελίοις, εν κοφινίοις, εν ασκοίς, εν δέμασιν, εν πίθοις μεταφερόντων σίτον, καπνόν, έλαιον, οίνον, κουκούλια, μήλα, γεώμηλα, κάστανα, εκπέμπεται φλογερά τις μέριμνα προς απόκτησιν κέρδους νυχθήμερος πόθος πόλεως ήτις εγείρεται την αυγήν όπως το αξίωμα του Απελλού: ουδεμία ημέρα άνευ γραμμής μεταβάλη επί το εμπορικότερον: Ουδεμία ημέρα άνευ δραχμής “….

Από ένα περίφημο άρθρο με τίτλο “Μέχρι Βώλου” του Αριστοτέλη Κουρτίδη [1] στην Εστία (1887) [2]. Πένα γλαφυρή αλλά και κοφτερή, με ελαφρό πασπάλισμα πρωτευουσιάνικης υπεροψίας. Από τα πιο σημαντικά κείμενα που περιγράφουν την νεαρή τότε πόλη του Βόλου (με ω!) που βιάζονταν να ενηλικιωθεί.

ΣΗΜ. Η καρτ ποστάλ είναι του Στ. Στουρνάρα στην αρχή του περασμένου αιώνα.

[1] https://el.wikipedia.org/wiki/Αριστοτέλης_Κουρτίδης
[2] “Μέχρι Βώλου”, Εστία 1887 σελ. 505, ,521, 537, και 560 (τέσσερις συνέχειες)
https://books.google.com/books?id=oEgOAAAAYAAJ

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s