Νο. 1171 Πανηγυρική είσοδος στην Πορταριά.

Συνεχίζω σήμερα με ακόμα μια φωτογραφία από την σειρά που ανακάλυψε η κα. Liza Koutsaplis (ευχαριστώ και πάλι). Είμαστε στον Απρίλιο του 1902 και ο γάλλος περιηγητής Ζαν Μπινό επισκέπτεται την Ελλάδα και μας “χαρίζει”, περισσότερο από ένα αιώνα μετά, ένα παράθυρο στο παρελθόν. Το θέμα της εικόνας αυτής μου εξήψε την περιέργεια. Η πανηγυρική είσοδος στο χωριό κάτι σημαίνει. Στην αρχή πήγε το μυαλό μου στον Αντώνη Καρτάλη. Εκείνο τον καιρό έληξε η δίκη του για τον φόνο του Αλέξανδρου Κασσαβέτη (https://www.facebook.com/MagnesiaStoPerasmaTouChronou/posts/342186375906756 ) με την αθώωση του και είχα ακούσει ότι του είχε γίνει μεγάλη υποδοχή στην επιστροφή του στο Βόλο από (πληρωμένους ; ) οπαδούς. Όμως ψάχνοντας στις εφημερίδες της εποχής νομίζω ότι βρήκα τι ακριβώς δείχνει η φωτογραφία. Η Λαϊκή Φωνή της 25 Μαρτίου 1902 λέει το εξής (η γλώσσα είναι απολαυστικότατη!):

ΕΚ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
(του τακτικού ανταποκριτού)
Άφιξις Γάλλων περιηγητών – Υποδοχή αυτών – Ο Εθνικός ύμνος – Ενθουσιασμός των τε Γάλλων και κατοίκων – Εκδρομή εις Πήλιον – Αναχώρησις.

Πορταριά 24 Μαρτίου (1902) Από της εσπέρας της π[ερασμένης] Παρασκευής οι επί τούτω τεταγμένοι εκαθάριζον τας κεντρικωτέρας οδούς δια την δεξίωσιν των Γάλλων περιηγητών, ων την εν τη κωμοπόλει μας άφιξιν προανήγγειλεν δι’ εγγράφου ό τε σύλλογος των εκδρομέων και η Νομαρχία συστήσαντα εις τον κ. Δήμαρχον την παντί σθένει καλήν υποδοχήν αυτών. Τούτου ένεκα άπασα η κωμόπολις εξήλθεν εις υποδοχήν των Γάλλων εν τη πλατεία των Ταξιαρχών, καθώς και οι μαθηταί των δημοτικών σχολείων Πορταριάς και Κατηχωρίου, τη διαταγή του κ. Δημάρχου, μετά των διδασκάλων των και οι του Ελλ. Σχολείου Πορταριάς ηνωμένοι με τους των δημοτικών σχολείων, ως και αι μαθήτριαι του Παρθεναγωγείου Πορταριάς υπό την διεύθυνσιν των διδασκαλισσών. Περί ώραν 1/2μ.μ. έφθασεν η ούτως ειπείν πρωτοπορεία των, ήτις μετά το φαγείν κατηυθύνθη εις την κορυφήν του Πηλίου λαβούσα οδηγούς εγχωρίους. Περί ώραν 3 1/2 μ.μ. έφθασαν οι λοιποί δι’ αμαξών και διαφόρων ζώων.

Οι μαθηταί μετά των διδασκάλων των και κατόπιν τούτων αι μαθήτριαι του Παρθεναγωγείου καταλαβούσαι την δεξιάν τω εισιόντι δια της αμαξιτής έρραινον δι΄ανθέων τους προσερχομένους… [όλο το άρθρο στα σχόλια]

Νομίζω ότι έπεσα διάνα… 🙂 🙂 Η περιγραφή ταιριάζει 100%. Με απασχολούσε μόνο η ημερομηνία. Η φωτογραφία λέει Απρίλιος του 1902, ενώ η εφημερίδα είναι της 25 Μαρτίου. Η διαφορά βρίσκεται … εδώ: https://el.wikipedia.org/wiki/Γρηγοριανό_ημερολόγιο . Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που άλλαξε το ημερολόγιο στα 1923. Άρα 13 μέρες διαφορά, ήτοι Απρίλιος και Ο.Ε.Δ. 🙂

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s