Νο. 1196. Και αν δεν μπορέσετε να “Πάτε στα Παλιά” …


Και αν δεν μπορέσατε να πάτε στον  περίπατο στα Παλιά (https://tinyurl.com/y9zvpnst), να μια λίστα από παλιές σχετικές αναρτήσεις στην σελίδα της ΗΜΣΠΤΧ. Η φωτογραφία είναι πάλι του Jean Binot (1902)

628. Πότε πραγματικά χτίστηκε το Κάστρο των Παλαιών; See More

No. 1196. and if you can’t go to the old…
———————-
And if you can’t go to tomorrow’s walk in the old (https://tinyurl.com/y9zvpnst), Here’s a list of old related posts on the page page. Photo is again by Jean Binot (1902)

628. When was the old castle really built?
https://tinyurl.com/h4u2pst

351. The attack of morosini in the castle of volos-1655
https://tinyurl.com/yawhwqex

143. The first “Photo” of bolou-1779
https://tinyurl.com/yao6hvof

965. The Monument to the old (correction of number 964)
https://tinyurl.com/y9xzd4nx

418. The Castle of volos-1886
https://tinyurl.com/jd5x7d2

Number 1096. Old and mosque (~ 1897)
https://tinyurl.com/y8vkoabr

251. St Temple of saints theodori and the mosque in old (~ 1910)
https://tinyurl.com/y95wx4d4

20. The Old-1910
https://tinyurl.com/y8ajleqy

153. Old (~ 1910)
https://tinyurl.com/ydfh5dt7

370. Field Stadium and old castle (1936)
https://tinyurl.com/y9svlx64

191. th entrance to the old (coming from volos)-1933
https://tinyurl.com/yd3huplm

212. Saints Theodoroi-old (~ 1930)
https://tinyurl.com/k3ze2qs

374. The Castle Mosque in old
https://tinyurl.com/y8q48g9s

432. Old (~ 1945-50)
https://tinyurl.com/y9qpq96u

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s