Νο 1201. Χορευτό

Καλό μήνα. Με το μυαλό στις βουτιές του καλοκαιριού που μερικοί ήδη απολαμβάνετε
Χορευτό – επιστολική κάρτα Λιαναρίδη (~τέλος δεκαετίας 60).

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s