Νο. 1211 ‘Αναυρος – Το δροσόλουστον Φάληρον του Βώλου

Μου είπαν για τον άστατο καιρό, αλλά ας σκεφτούμε θετικά με καλοκαιρινό θέμα. Η φωτογραφία (από το αρχείο του Ν. Μαστρογιάννη – ευχαριστώ!) είναι από την δεκαετία του 1930 αλλά το απόκομμα είναι από τον Εθνικό Κήρυκα του 1907:
Το δροσόλουστον Φάληρον του Βώλου!
Τιμή εισητηρίων των λουτρών 25 λεπτά έκαστον. Ομαδικά 20 λεπτα (10+), διαρκείας 12 δραχμές. Το καφεστιατόριον δέχεται πελάτας να γευματίζουν με ιδικά των φαγητά!!! Μπύρα Κλωναρίδου. Ούζο Τυρνάβου. Ύδωρ παγωμένον Αγριάς. Το καφεστιατόριον θα διανυκτερεύη (!) καθ’ όλην την περίοδον!

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s