Νο. 1234. Καλή σχολική χρονιά (και η εκπαίδευση των κοριτσιών στις αρχές του 20ου αιώνα στο Βόλο)

Σχολαρχείο Πορταριάς ~1910. Αρχείο Θανάση Γέρμανου

Με την ευκαιρία της αυριανής έναρξης των σχολείων πάμε 110 χρόνια πίσω, στο Σεπτέμβριο του 1908, όταν ο τοπικός επιθεωρητής εκπαίδευσης έστειλε στο Δικαστήριο περίπου είκοσι γονείς κοριτσιών “ως δυστροπήσαντες
και αρνηθέντες να εγγράψουν τας θυγατέρας εις το Παρθεναγωγείον”.

Κάποια φωτεινά μυαλά, ακόμα πιο πριν, ήταν υπέρ της παιδείας των κοριτσιών – όπως ο σπουδαίος Στέφανος Κωμμητάς (από τους Κωφούς του Αλμυρου) που έγραφε στην Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών Μαθημάτων που έξέδωσε στην Βιέννη το 1814 “Ανάγκη πάσα και τροφή και παιδείαν την αυτήν προσήκειν αμφοίν” (δηλαδή και στα δύο φύλα), αλλά στην πράξη οι γονείς δεν ήθελαν τα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο.

Ακόμα και όταν η πολιτεία έβγαλε νόμο που έλεγε ότι τα κορίτσια 6-12 χρονών έπρεπε να πάνε στο σχολείο, οι γονείς δεν συμμορφώνονταν. Για παράδειγμα, την φωτογραφία που είχε αναρτήσει ο καλός φίλος Thanasis Germanos από το Σχολαρχείο Πορταριάς (~1910) τα κορίτσια είναι ελάχιστα.

Ακόμα και όταν ο τοπικός επιθεωρητής τους έστειλε τους “δυστροπήσαντες” γονείς στο Πταισματοδικείο, το δικαστήριο τους .. αθώωσε επειδή τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν ήδη περάσει την ηλικία των 12 ετών, ενώ ο νόμος αναφέρονταν στην ηλικία 6-12 ετών (;;=!!)…. Και επιπλέον μια τοπική εφημερίδα “Πρόμαχος” έγραψε στις 14 Σεπτεμβρίου 1908 ολόκληρο άρθρο επαινώντας την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου. Αυτά τα λίγα για τον παλιό “καλό” καιρό, που ήταν καλός αν ήταν κανείς πλούσιος και άρρην 😉

Πάντως ας σημειώσουμε ότι ακριβώς την ίδια εποχή άρχιζε το Ανώτερον Δημοτικόν Παρθεναγωγείον με την γνωστή κατάληξη στην δίκη των Αθεϊκών. Τι να κάνουμε; Η πρόοδος γίνεται με δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω.

ΣΗΜ. Τις πληροφορίες για το συμβάν αυτό τις βρήκα στο βιβλίο της Ν. Κολιού Ενθύμιον Εκπαιδεύσεων Θηλέων, Βόλος 1997.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s