Νο. 1344 ΚΤΕΛ τότε και τώρα

Created with GIMP


Μιας και ανεβαίνω σήμερα με το ΚΤΕΛ στην πατρίδα, θυμήθηκα αυτό το απόκομμα εισιτηρίου, που μου είχε στείλει ο φίλος της σελίδας Βασίλης Φραδέλος . Με ημερομηνία 21-7-1954 και κόστος 80 δραχμές που αντιστοιχούσε σε 2 σχεδόν ημερομίσθια ή 3-4 κιλά αρνιού. Σήμερα μου κόστισε 30 ευρώ (δηλαδή περίπου όσο λίγο πάνω από ένα ημερομίσθιο ή περίπου 5 κιλά αρνί πάνω κάτω)

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s