Νο. 1369 Εκκλησίες

Ωραίο καρτ-ποστάλ του Κ. Ζημέρη.
Δύσκολο να χρονολογήσει κανείς την φωτογραφία. Σίγουρα προ των σεισμών. Ίσως και μέχρι από το τέλος δεκαετίας του 30.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s