Νο. 1371 Στην Πορταριά (άγαλμα Ζούλια)

Η φωτογραφία (δεκαετία 30 ίσως) έγραφε από πίσω “το άγαλμα που βλέπεις είναι προς τιμή εκείνου που έκανε το δρόμο της Πορταριάς”, το οποίο δεν ισχύει (νομίζω).
Το άγαλμα είναι του Δήμου Π. Ζούλια. Ο αείμνηστος Γιάννης Τσίγκρας μας έλεγε στο βιβλίου “Πορταριά” ότι “ο μεγάλος ευεργέτης της Πορταριάς είναι ο Δήμος Ζούλιας ο οποίος πλούτησε στην Αίγυπτο” που άφησε γύρω στις 10.000 χρυσές λίρες διαθήκη στην Πορταρια. Ένας πρόχειρος υπολογισμός (δεν είμαι 100% σίγουρος) λέει ότι αυτό είναι ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ (μπορεί κάποιος να μας επιβεβαιώσει;). O Τσίγκρας μας δίνει και ολόκληρη την διαθήκη που συντάχτηκε στις 23 Αυγούστου 1913:

«Εν τη πόλει Χελβάν της Αιγύπτου σήμερον τη εικοστή πέμπτη του μηνός Αυγούστου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού δεκάτου τρίτου, ημέραν Κυριακήν, εν τη ιδιοκτήτω οικία μου, κειμένη εν τη οδώ Μωχάμετ Συντάχμεντ Πασά, εγώ ο υποφαινόμενος Δήμος Πανταζής Ζούλιας, χριστιανός Ορθόδοξος, πολίτης Έλλην και δημότης Ορμενίου, νομού Λαρίσης, έμπορος, κάτοικος της πόλεως Χελβάν της Αιγύπτου, σώας έχων τα φρένας και υγιά τον νουν, θέλων να διαθέσω μετά τον θάνατόν τήν περιουσίαν μου, συνέταξα και έγραψα ιδιοχείρως από αρχής μέχρι τέλους την παρούσαν διαθήκη μου, διατάττω δε ως την ελευθέραν και μόνην θέλησιν μου τα ακόλουθα : άγαμος και επομένως άτεκνος ων, αποβιωσάντων δε και των γονέων μου, ονομάζω και εγκαθιστώ γενικόν κληρονόμον τον ανεψιόν μου Αναστάσιον Δημητρίου Ζούλιαν, εν περιπτώσει δε θανάτου αυτού τους κληρονόμους αυτού. Η περιουσία μου, συνισταμένη εξ’ ενυποθήκων και μη δανείων, εκ λαχειοφόρων και μη ομολογιών, εκ καταθέσεων μετρητών εις Τράπεζας και λοιπών, θέλει εξακριβωθεί μετά θάνατον εκ των βιβλίων μου, των ευρισκομένων πάντοτε εκτός του χρηματοκιβωτίου μου. Θέλω να εκκαθαρισθή και να διανεμηθή υπό των εκτελεστών της διαθήκης, ούς ονομάζω κατωτέρω καθ’ όν τρόπον διατάττω……»
Ο Δήμος Ζούλιας λοιπόν αφήνει:
– Στην Κοινότητα Πορταριάς του Δήμου Ορμενίου 6.700 χρυσές λίρες Αγγλίας που έπρεπε να κατατεθούν στην ελληνική Εθνική Τράπεζα για τα ακόλουθα έργα:
1) Τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) λίρες για την ανέγερση επαγγελματικής σχολής απόρων αρρένων και θηλέων. Στην διοίκηση έπρεπε να υπάρχει πάντοτε απόγονος της οικογένειας. Η σχολή θα έφερε το όνομα του (Σχολή Δήμου Ζούλια).
2) Χίλιες λίρες (1.000) για την ανέγερση ενός νέου ναού «Αγίων Ταξιαρχών» στη θέση του παλιού. Στην πλατεία Ταξιαρχών ζητάει να δοθεί το όνομα της μητέρας του, της οποίας υπήρχε τάφος κοντά στο ναό.
3) Εξακόσιες (600) λίρες για τον εξωραϊσμό του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και της Παναγίτσας όπου σώζεται μνημείο του πατέρα του.
4) Διακόσιες (200) λίρες για την ανέγερση βρύσης στην Αδάμενα και τον εξωραϊσμό της πλατείας.
5) Οκτακόσιες (800) λίρες για την μετεγκατάσταση του νεκροταφείου της Αγίας Παρασκευής στην τοποθεσία γύρω από τη βρύση της Χατζηνικολίνας «ίνα εγκαταλειφθή ολοτελως το εν Αγία Παρασκευή τοιούτον, ώστε να μη βλέπωσιν οι μαθηταί της επαγγελματικής σχολής τας νεκροφόρους».
Για την συντήρηση της σχολής άφησε ακόμη πέντε χιλιάδες (5.000) λίρες Αγγλίας χρυσές στην Εθνική Τράπεζα.
Με παλαιότερες αποφάσεις του ο Δ. Ζούλιας ξεκίνησε την ανέγερση Κοινοτικού και Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία Αγίου Νικολάου.
Με δωρεές του επίσης συνέβαλε στην κατασκευή της Ηλεκτρικής Εταιρείας Πορταριάς. ”

ΣΗΜ. Η φωτογραφία είναι από πρόσφατη δημοπρασία

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s