Νο. 1384 Κωνσταντίνος Ιωαν. Παπαποστόλου (188?- Δράκεια 1943)


Εύζωνας της προεδρικής φρουράς γύρω στα 1908 στην φωτογραφία του Στέφανου Στουρνάρα. Ήταν ανάμεσα στους εκτελεσθέντες της 18ης Δεκεμβρίου 1943 στην Δράκεια [1]. Ένα από τα πολλά ονόματα στην τιμητική πλάκα.

ΣΗΜ. Η πληροφορία είναι από το βιβλίο του Α. Ι. Τζαμτζή “Αγριά-Δράκεια Παράλληλοι βίοι δύο πηλιορείτικων χωριών”, εκδ. Δήμου Αγριάς 2005.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Νο. 1384 Κωνσταντίνος Ιωαν. Παπαποστόλου (188?- Δράκεια 1943)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s