Νο. 1411. Περιήγηση στο Μουσείο του Βόλου από τον καθ. Γ. Χουρμουζιάδη (1983)

“Μια ξενάγηση στο Μουσείο Βόλου, που όμως δεν περιορίζεται στο να δείξει απλά τα αρχαιολογικά ευρήματα που εκτίθενται, αλλά να σταθεί σαν αφορμή, να αναφερθεί σε μια πρωτοποριακή προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το Μουσείο. Δηλαδή, μια προσπάθεια να ανανεωθούν οι τρόποι έκθεσης των ευρημάτων”

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s