Χρονολογικά

* Νεολιθική εποχή 569 π.Χ.
Περσικοί Πόλεμοι   480 π.Χ.    5ος αι. π.Χ.
3ος αι π.Χ.
Ρωμαικά χρόνια  4ος αι. μ.Χ.
* Βυζάντιο  6ος αι. μ.Χ.  896  1154  1275
*Φραγκοκρατία 13ος αιώνας
* Καταλανοί     14ος αιώνας
*Τέλος του Βυζαντίου    1421
* Τουρκοκρατία  1485  1525  1590  1598
Η επίθεση του Μοροζίνι στο Κάστρο 
17ος αιώνας
  1741  1742  1770  1773    1790  1791  1796
1800      1812  1814 1818  1821  1822      1830   1834
* Ο καινούριος Βόλος  1842  1854  1856   1863  1877 
* Aπελευθερωση (1881)     1882  1884  1885    1887  1890    1895    1896
* Ανακατάληψη του Βόλου από τους Τούρκους (1897)  1897
* Εποχή της ακμής  1898   1899  1900    1901    1902   1910    1918    1920
Μικρασιατική Καταστροφή (1922)
1928   Δεκαετία του 30    1930      1932    1936  
Δεύτερος Παγκόσμιος (1940)  1940    1944
Μεταπολεμικά 
1945   1950
Οι σεισμοί στο Βόλο (
1955)
Μετά τους σεισμούς  
1960    1968

1 Response to Χρονολογικά

  1. Dimitris Maninis says:

    εξαιρετική προσπάθεια !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s