321. Αναυρος, Ναυπηγεία Γορίτσης, Λουτρά (1920;)

4203-medium-Anauros-NOB
Για την περιοχή του Αναύρου είμαστε πολλοί τυχεροί και έχουμε πολλές φωτογραφίες [1-4], Η σημερινή εικόνα (του Κ. Ζημέρη από το αρχείο του ΔΗ.Κ.Ι.) μας δίνει μια διαφορετική προοπτική. Είναι παρμένη από την Γορίτσα και από ψηλότερο σημεία από την [5] και μας δείχνει τα την Παναγία Τρύπα και Ναυπηγεία Γορίτσας – εκεί που είναι ο σημερινός Ν.Ο.Β. καθώς και και μία ενδιαφέρουσα άποψη των λουτρών του Αναύρου.

Για τα λουτρά αυτά μαθαίνουμε από την Θεσσαλία του 1904:

“Γνωστοποιείται εις το σιδηροδρομικόν κοινόν της πόλεως του Βόλου και ολοκλήρου της Θεσσαλίας ότι από την Κυριακήν 6η2 Ιουνίου ήρξατο η λειτουργία των θαλλασσίων λουτρών, των κατασκευασθέντων εν τη μαγευτικωτάτη θέσει της πόλεως “Άναυρος”. Τα θαλάσσια λουτρά κατασκευάσθησαν πολυτελέστατ και ευρωπαϊκώτατα. Προς ευκολίαν των λουσθησομένων ή των μεταβησομένων χάριν αναψυχής εις Άναυρον, η διεύθυνσις των Λουτρών συνεβλήθη μετά της διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων. Από τις 5:35πμ μέχτι της 1ης μμ και από τις 4:30μμ μέχρι τις 9:30 μμ και ανά πάν τέταρτον της ώρας, ια κυκλοφορώσιν καθ΄εκάστην διπλά τραμ μέχρι λουτρών. Η τιμή του εισιτηρίου μετ΄επανόδου, συμπεριλαμβανομένων και των λουτρικών δικαιωμάτων ωρίσθη εις λεπτά τεσσαράκοντα μόνον!”

Μιά λεπτομερή φωτογραφία των λουτρών δείτε στο [6]
______

[1] Aπό το αρχείου του Nάσου Παπανικολάου που μας έδωσε η κ. Γ. Κόκκορη
http://tinyurl.com/krtrdeu , ttp://tinyurl.com/c9r6tcg
http://tinyurl.com/bqa3zya , http://tinyurl.com/c7k8mqg
http://tinyurl.com/d22em4m
[2] Ωραία φωτογραφία του Σολομωνίδη που εντόπισε ο φίλος Αρης Π. http://tinyurl.com/lkfx6qx
[3] Φωτογραφία από τον ιδιοκτήτη της Αύρας κ. Νικοβιώτη
http://tinyurl.com/mqy446p
[4] καθώς και τη φωτογραφία των λουτρών από το ΔΗ.Κ.Ι.
http://tinyurl.com/o3nrgn4
[5] http://tinyurl.com/mm6d83e
[6] http://tinyurl.com/nawhtpg

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s