662*. Κόσμημα από το θολωτό τάφο του Καπακλή

df_kh-dia_0000205_04[1]Η ωραιότατη φωτογραφία είναι από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την βρήκα στο http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71479593. Είναι κόσμημα που βρέθηκε στο θολωτό τάφο του Καπακλί (στην αυλή του ναού των Αγίων Αναργύρων), από την ανασκαφή του Κ. Κουρουνιώτη στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο τάφος του Καπακλή (γνωστός και ώς τάφος Β του Διμηνίου) χρονολογείται στο 13-15 π.Χ. αιώνα. Το σχετικό ωραιότατο άρθρο στην Αρχαιολογική Εφημερίδα 1905, σελ 211, “Ανασκαφή Θολωτού Τάφου εν Βόλω” (Καπακλή) του Κ. Κουρουνιώτη, δίνει πολλές λεπτομέρειες για την ανασκαφή αλλά και τα “κολπάκια” των κατοίκων να δημιουργήσουν “θαύμα” 😉  Μπορείτε να δείτε ολόκληρο στο http://books.google.com/books?id=icsgAQAAMAAJ&pg=RA2-PA211
Αντιγράφω και αναρτώ ξανα ένα κομμάτι:

“Εκατοντάδας τινάς μέτρων προς Β του λόφου του φρουρίου πέραν του μικρού ποταμού [Κραυσίδωνα] όστις ρέων παρά το φρούριον έκβάλλει ολίγον μακράν προς ΝΑ της σημερινής πόλεως Βόλου παρά τα λείψανα των αρχαίων Παγασών εις την θάλασσαν υπάρχει πλησίον των κεραμεικών εργαστηρίων Βόλου μικρά συνοικία αποτελουμένη εκ χαμηλών πλινθόκτιστων οικημάτων και καλουμένη διά τοΰ Τουρκικού ονόματος Καπακλή. Εν τω μέσω της συνοικίας ταύτης και όχι πολύ μακράν της δημοσίας οδού ήτις έκ Βόλου φέρει εις Βελεστίνον και τα ενδότερα της Θεσσαλίας ευρέθη ο υπ΄ εμού ανασκάφείς θολωτός τάφος υπό τας εξης περιστάσεις:

Εις εργάτης Γεώργ. Αρβανίτης καλούμενος, διισχυρίσθη ότι η Παναγία εμφανισθείσα αυτώ εν ονείρω υπέδειξεν ότι παρά τον μικρόν οικίσκον εν ω αυτός κατώκει υπήρχε κεχωσμένη έκκλησία. Συνεπεία τοΰ ονείρου τούτου οί κάτοικοι της συνοικίας προέβησαν εις μικράν ανασκαφήν εν τη υποδειχθείση θέσει και ανεκάλυψαν εκεί τους τοίχους της θόλου του τάφου οίτινες έφθαναν σχεδόν μέχρι της επιφανείας. Εις εκ των διακεκριμένων κατοίκων του Βόλου, ο φιλάρχαιος Περ. Αποστολίδης επισκεφθείς τήν θέσιν διέγνωσεν αμέσως ότι οι ανακαλυφθέντες τοίχοι δεν ανήκον εις εκκλησίαν ως επίστευσαν οι επιχειρήσαντες τήν σκαφήν αλλά εις τάφον θολωτόν κατέστησε δε τούτο γνωστόν εις τας αρχάς του Βόλου και εις τό Υπουργείον της Παιδείας”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s