Νικόλαος Γιαννόπουλος (1866-1945) Βιβλιογραφία

Ο Νικόλαος Ι. Γιαννόπουλος (ΝΙΓ) είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, όχι μόνο για τον Αλμυρό, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Βόλου και της Θεσσαλίας. Βασισμένος στην λίστα των δημοσιεύσεων που έχει η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού “Οθρυς” μαζεύουμε στην σελίδα εδώ όσο πιο πολλές δημοσιεύσεις του ΝΙΓ μπορούμε και τους σχετικούς συνδέσμους, όσες υπάρχουν online. Ευχαριστώ την Φιλάρχαιο Αλμυρού για την αρχική λίστα.
Προφανώς η σελίδα είναι υπό κατασκευή – ας μου συγχωρεθούν τα πολλά ορθογραφικά – είναι από το OCR.
Αν υπάρχουν διορθώσεις ή έχετε να προσθέσετε κάτι, κάντε ανάρτηση στα σχόλια.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ&ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΙΚΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟY

1. ΑΡΜΟΝΙΑ (όλοι οι σύνδεσμοι)
2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (μερικοί σύνδεσμοι)
3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ (-)
4.Athenische Mitteilunge
5. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (μερικοί σύνδεσμοι)
6. Bulletin de Correspondance Hellenique (όλοι οι σύνδεσμοι)
7. Βyzantinische Neugriechische Jahrbucher (-)
8. Byzantinische Zeitschrift (όλοι οι σύνδεσμοι)
9. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (όλοι οι σύνδεσμοι)
10. Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος» (-)
11. ΔΕΛΤΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (όλοι οι σύνδεσμοι)
12. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (-)
13. ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14. Επτανησιακή Επιθεώρησις
15. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
16. ΘΕΟΛΟΓΙΑ
17. ΘΕΣΣΑΛΙΑ(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)
18. ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
19. ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ
20. ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 21. ΑΘΗΝΩΝ
21. ΚΑΙΝΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
22. ΝΕΟΛΟΓΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
23. ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ
24. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
25. ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
26. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
27. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
28. Εφημερίς Πρόοδος
29. ΠΥΡΡΟΣ
30. REVUE DES ETUDES ANCIENNES

———-
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2 Τα Φθιωτικά, ήτοι περιγραφή της επαρχίας Αλμυρού υπό ιστορικήν τε και τοπογραφικήν έποψιν 1891 Εν Αθήναις (Βιβλίο)
39 Περιγραφή της Ιερας Μονής Ξενιάς 1896 Ανατύπωση/Έκδοση των Νο 38 και 40 ως βιβλίου ?  Εκδ. Περρης?   Αναφορά εδώ
88 Θεσσαλικαί Προελληνικοί επιγραφαί επί βράχων, λίθων, σφραγίδων και αγγείων  1908 Eν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1908.
207 Η επισκοπή Βεσαίνης εν Θεσσαλία (μετ’ επιγραφής βυζαντινής)  1932 Αναμνηστικός τόμος Σπ. Π. Λάμπρου, Αθήναι 1932, σελ. 199 – 204.
200 Έκθεσις περί της εν Τυρνάβω βιβλιοθήκης του κ. Σπ. Παπαγιάννη.  ? Βλ. Γ.Ι. Φουσάρα, «Βιβλιογραφία Ελληνικών Βιβλιογραφιών» , σελ. 23

————-

ΝΕΟΛΟΓΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

 

6 Ανέκδοτοι αρχαίαι επιγραφαί Δράμας 1892 Α(26),σελ. 410
7 Ελληνικοί και ρωμαϊκοί επιγραφαί εν Δράμα 1892 Α(30), σελ. 475 – 476
8 Χρονικά Σημειώματα Δράμας 1891 1892 Α(40), σελ. 634 – 635
9 Επιγραφαί Δράμας 1892 Α(41) σελ. 652 – 653
10 Οι εν Θεσσαλία Μάγνητες 1892 Α(31) σελ.490 – 492
11 Τα εν Θεσσαλία Μετέωρα Α’ (Αιγίνιον, Σταγοί, Καλαμπάκα , Μετέωρα) και B’ (Χρονικόν της Μονής του Μετεώρου) 1892 Α(34) σελ. 539 – 543
12 Τα εν Θεσσαλία Μετέωρα Γ’ (Βίος του Αγ. Αθανασίου, μοναχού εν Μετεώροις) 1892 Α(38), σελ. 602
13 Μελέτη επί των Θεσσαλικών νομισμάτων 1892 Α(50), σελ. 792
14 Επιγραφικόν λείψανον εν Μαγνησία τη Θετταλική 1892 Α(49), σελ. 774
15 Χρονικά σημειώματα Θεσσαλίας 1892 Β(13), σελ. 241 -243
16 Επιγραφή Μαγνητική της Αγριάς 1892 Β(Χ), σελ. 1011 1012
18 Ναρθάκιον όρος και ομώνυμος πόλις 1893 Γ(2), σελ. 25 – 27
19 Αρχαιολογικά. Επιγραφή Φερών 1893 Γ(4), σελ. 75 – 76.
20 Αρχαιολογικά. Η Φθιωτική πόλις Ερέτρια 1894 Γ(23), σελ. 455 -457
21 Αρχαιολογικά, Η Φθιωτική πόλις Ερέτρια (συνέχεια) 1894 Γ(24), σελ. 478 – 479
22 Αρχαιολογικά. Ανέκδοτοι επιγραφαί Ερετρίας 1894 Γ(30), σελ. 600
23 Ιστορικά. Βίος του Αγίου Νικολάου του Νέου του εν Βουνένη της Θεσσαλίας 1894 Γ(35), σελ. 698 700
24 Ιστορικά. Βίος του Αγίου Νικολάου του Νέου του εν Βουνένη της Θεσσαλίας (συνέχεια) 1894 Γ(36), σελ. 715 – 717
25 Ιστορικά. Βίος του Αγίου Νικολάου του Νέου του εν Βουνένη της Θεσσαλίας (συνέχεια) 1894 Γ(37), σελ. 738 – 7 40
26 Βίος Αγίου Νικολάου του Νέου και η Βουνένη της Θεσσαλίας (συνέχεια) 1894 Γ(38), σελ. 746
27 Χρυσόβουλλον της Επισκοπής Σταγών 1894 Γ(28), σελ. 557 – 559
28 Ιστορικά. Χρονικά σημειώματα της Επαρχίας Αλμυρού 1894 Γ(46), σελ. 915 917
29 Ιστορικά. Χρονικά σημειώματα της επαρχίας Αλμυρού 1894 Γ(47), σελ. 927 928
30 Αρχαιολογικά. Αρχαία επιγραφή Κωφών 1894 Γ(50), σελ. 984 – 986
31 Αρχαιολογικά. Αρχαία επιγραφή Κωφών 1894 Γ(51) , σελ. 1013 – 1016
32 Ιστορικά. Συμβολαί εις τους επισκοπικούς καταλόγους του Σεβ. Μητροπολίτου Αμασείας κ. Ανθίμου Αλεξούδη 1894 Γ(52), σελ. 1033 1034

————-

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

17 Βιβλιογραφία (παρουσίαση του βιβλίου «Αι χώροι του παρελθόντος και αι εσφαλμένοι τοποθετήσεις των» του Σταύρου Μερτζίδη) 1893 Τεύχ. ΝΔ?, (Ιούνιος ‘1893) σελ. 439.
35 Απάντησις τω κ. Δ. Στωικώ επί του εν τω «Προμηθεί» δημοσιευθέντος άρθρου αυτού Στέφανος Κομμητάς (έτος στ’ σ. 565 – 567), 1894 Τεύχ. ΟΓ? (Δεκέμβριος 1894) σελ. 590 591
Σημ. Υπάρχει ανταπάντησις του Στωικού σε δύο συνέχειες)
37 Αρχαίοv χειρόγραφον βιβλίον και χρονικά τινά εν αυτώ σημειώματα 1896 Τευχ. 92 (Μάρτιος 1896) σελ. 23 – 24
43 Ανέκδοτα ποιήματα Παπά – Πολύζου , ιερέως εξ Άνω Βόλου 1898 Τευχ. – , (Νοέμβριος 1898), σελ. 288 – 290
45 Ημερολόγιον Ιωάννου Γιαννοπούλου (πατρός μου) περί της καταλήψεως υπό του Τουρκικού στρατού της επαρχίας Αλμυρού από 3ης Μα;ου μέχρι 20 Αυγούστου 1897 1899 σελ. 304. 311-313, 323, 331, 337, 343, 352, 361
51 Επιστολιμαία διατριβή 1899 Tεύχ. 138 (Δεκέμβριος 1899) σελ. 394 – 395
60 Εκδρομαί. Εκδρομή ΑΈις τσουρνάτη Βρύσιν. Εκδρομή Β. Εις Άγιον Νικόλαον τον νέον παρά το Μπακλαλί. Εκδρομή γ. εις Γαρδίκιον του δήμου Κρεμαστής Λαρίσης. Εκδρομή Δ. Εις Τσεγγέλι. Ανέκδοτος Βυζαντινή επιγραφή 1902 Τεύχ. -, (Απρίλιος 1902),  σελ. 622 – 627

—————

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

38 Ιστορία και Έγγραφα της Μονής Ξενιάς 1896 τόμος Δ Ί 1896, σελ. 653 689
40 Χρονικόν σημείωμα εκκλησιαστικού βιβλίου της Μονής Ξενιάς 1896 τόμος Δ Ί 1896, σελ. 690 692
41 Περιγραφή της εν τη επαρχία του Αλμυρού διακείμενης Ιερός και Ιστορικής Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ξενιάς υπό τοπογραφικήv, ιστορικήv και διοικητική έποψιν 1896 τόμος Δ ‘, σελ. 653 724?
Δεν είναι διαφορετικό. Απλά το  38 και 40 μαζί, που εκδόθηκε και ως βιβλίο (#39)
132 Υπάτη, Νέαι Πάτραι 1917 τόμ. ΙΓ’, 1917, σελ. 441 -458
145 Η Μεσαιωνική Φθιώτις και τα εν αυτή μνημεία 1922 τόμ. Η’, 1922, σελ. 5 – 93
175 Χριστιανικαί αρχαιότητες Χαλκίδος 1926 τόμος Θ ‘, Αθήναι 1926, σελ. 117 – 129
176 Επιγραφή Μονής Θεοτόκου εν Τσαγγαράδα: Ο λύκος έφαγε 40 παιδιά 1926 τ. Θ (1926), σ. 579.
177 Αργυρότευκτον δίπτυχον εν τη Μονή Κηπουρίων Κεφαλληνίας 1926 τόμος Θ’, Αθήναι 1926, σελ. 578
178 Ανάγλυφον θωράκιον μετ’ αετού εν τω Μουσείω Χαλκίδος 1926 τόμος Θ’, Αθήναι 1926, σελ. 598 – 601
179 Ανέκδοτοι εικόνες πολιορκίας Μεσολογγίου 1926 τόμος Θ’, Αθήναι 1926, σελ.617.
180 Διορθώσεις και προσθήκαι εις το άρθρον «Χριστιανικαί αρχαιότητες Χαλκίδος» 1926 τόμος Θ ‘, Αθήναι 1926, σελ. 720 – 723
181 Έγγραφα Μονής Ξενιάς και των χωρίων Βρυνίνης και Κωφών του Αλμυρού 1926 τόμ. 9 (1926) , Σελ. 130 144.
194 Έγγραφα της Επισκοπής Θαυμακού, α) Επισκοπή Θαυμακού και Γούρας β) Ανέκδοτον έγγραφον Γούρας γ) Επιστολή Χριστοδούλου Ευθυμιάδου, ιατρού 1928 τόμος Α’ (νέα σειρά) , τεύχος β’, Αθήναι 1928, σελ. 138 – 143.

(http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/ )

——–

ΑΡΜΟΝΙΑ

52 Η Υπάτη κατά την αρχαιότητα 1900 Τόμ. Α, 1900, σελ. 633 – 645.
54 Επιγραφαί Τυρνάβου 1901 Τόμ. Β, 1901, σελ. 214 και εξής
55 Χειρόγραφον βιβλίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «Όθρυος» 1901 Τόμ. Β, 1901, σελ. 350 – 351
56 Χρονικόν της μονής Ομβριακού ( Ομβριακής) 1901 τόμ. Β’, 1901, σελ. 488 – 493
58 Ιστορική ανακρίβεια (περί μάχης των Καταλανών εν Βοιωτία) 1902 τόμ. Γ ‘, 1902, σελ. 352
59 Αρχαιολογική εκδρομή ανά τον Δήμον Σκοτούσης 1902 τόμ. Γ, 1902, σελ. 427 – 434

http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/armonia/issue/archive

——–

Byzantinische Zeitschrift

89 Μολυβδόβουλλα προερχόμενα εκ Νοτίου Μεσαιωνικού Αλμυρού
(1η σελ)
1908 17(1), 1908, σελ. 131 – 141
91 Βυζαντιναί σφραγίδες εκ της επαρχίας Αλμυρού
(1η σελ)
1909 18(2),1909, σελ. 502 – 510 Βλ. διορθώσεις του ίδιου , αυτ. τ. 19 (1910), σ. 260.
106 Τεμάχιον μαρμαρίνου άμβωνος εκ Χριστιανικών Φθιωτίδων Θηβών     (1η σελ) 1913 22(1) , 1913, σελ. 136 – 143
107 Χριστιανικαί επιγραφαί Θεσσαλίας   (1η σελ) 1912 τόμ. 21(1), 1912, σελ. 150- 168
112 Προσθήκη εις τας Βυζαντινός επιγραφάς και σφραγίδας   (1η σελ)  1919  23(1), 1919, σελ. 163
167 Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά γλυπτά του Μουσείου Αλμυρού  (1η σελ) 1914 τόμ. ΧΧ 111, 1914, σελ. 163.
184 Μεσαιωνική Φθιώτις και τα εν αυτή μνημεία
(1η σελ)
1927 27(1), 1927, σελ. 42 – 49 (σχετικό με το #145),
185 Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικάλων (Θεσσαλίας)
(1η σελ)
1927 τόμ. XXV 11, 1927, σελ. 350 – 364

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

161 Αι παρά την Δημητριάδα Βυζαντιναί Μοναί (μερος Α) 1924 τόμος Α Ί 1924, σελ. 210 – 240. Μέρος α’.(και ανατύπωσις).
168 Αι παρά την Δημητριάδα Βυζαντιναί Μοναί (μερος Β) 1925 τόμος Β’, 1925, σελ. 227 – 241. Μέρος β’ (και ανατύπωσις).
174 Μολυβδόβουλλα εκ της επαρχίας Αλμυρού 1926 τόμ. Γ’, 1926, σελ. 161 – 167
186 Διόρθωσις επιγραφής βυζαντινής εν τη Επισκοπή Άνω Βόλου 1927 τόμ. Δ ‘, 1927, σελ. 46
197 Βυζαντινόν ανάγλυφον λίθινον του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ( Ανατύπωσις ως: Ανάγλυφον εκ Κεφαλληνίας) 1929 τόμ. ΣΤ, 1929, σελ. 100 – 102
198 Συμβολαί εις την ιστορίαν των Ιουδαϊκών παροικιών εν τη ανατολική ηπειρωτική Ελλάδι 1930 τόμ. z·, 1930, σελ. 253 – 263. (Μέρος α’).
199 Κατάλογος των βιβλίων και χειρογράφων της εν Τυρνάβω βιβλιοθήκης του Πεζάρου Δημητριάδου. ? (Μνεία βλ. στην Επετηρ. Εταιρ.βυζαν. Σπουδ. τόμ. 13 (1937) σελ. 520.)
204 Το Φρούριον του Βόλου 1931 τόμος Η Ί 1931, σελ. 11 Ο – 133
209 Συμβολαί εις την ιστορίαν των Ιουδαϊκών παροικιών εν τη ανατολική ηπειρωτική Ελλάδι, 1933 τόμος/, 1933, σελ. 187 – 191 (και ανατύπωσις).
219 Η επί του Πηλίου μονή του Αγίου Λαυρεντίου 1935 τόμ. ΙΑ ·-, 1935, 385 – 408.
220 (Κριτική του βιβλίου των Stahlin, Fr. – Maeyer, Ε. – Heinder, Α. Pagasai und Demetrίas, Berlin- Leipzig, 1934,) 1935 τομ. 11 (1935). σελ.511 – 514.
223 Παλαιοχριστιανική Επιγραφή και Παλαιοχριστιανικόν Νεκροταφείον Βόλου 1936 τόμος ΙΒ Ί 1936, σελ. 401 – 410 (και ανατύπωσις 1936).
225 Θεσσαλικοί Μελέται (Α’ , Βυζαντινή Μονή αγ. Νικολάου του Νέου του εν Βουνένη της Θεσσαλίας, Β Ί Μεγάλη Βυζαντινγή Μονή εν τω τουρκικώ τεκκέ των Μπεκτασήδων», Γ, Λεχίνεον , μια παλαιοχριστιανική πόλις ή κώμη ε.ν τη Επαρχία Αλμυρού 1938 τόμος ΙΔ ‘, f 938, σελ. 432 – 442.
227 Έρευναι εν τη επαρχία Αγιάς 1940 τόμος ΙΣΤ, 1940, σελ. 370 – 383

Bulletin de Correspondance Hellenique

1 Επιγραφαi της Επαρχίας Αλμυρού 1890 14(1) pp. 240-244.
3 Επιγραφαί της Επαρχίας Αλμυρού 1891 15(1) pp. 562-571.
4 Η Φθιωτική πόλις Ίτωνος 1892 16(1), pp. 473 -478.
5. Δύο ανέκδοτοι επιγραφαί εν Δράμα 1892 16(1) pp. 88-89.
33 lnscriptions inedites de Drama

Nouvelles et correspondance: Thessalie pp. 338-339

1894 τόμ. XV 111, 1894, σελ. 319 και 338
Ο ΤΙΤΛΟΣ (Drama) ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΥΤΟ. Στην σελ 338 όντως υπάρχει αναφορά σε γράμμα του ΝΓ.
34 lnscriptions inedites de Ι’ Eparchie d’ Almyros 1894 18(1), 310-316
36 Eretrie de Pthiotide 1895 τόμ. 19(1), 1895, σελ. 549
Γράμμα στο περιοδικό.
42 lnscriptions de Thessalie
Not the right title.
1897 τόμ ΧΧΙ, 1897, σελ. 152 160
Phiotide. Hypata 152-159
Thessalie. 159-160
44 Χριστιανικαί επιγραφαί Θεσσαλίας 1899 τόμ. 31(1), 1899
σελ. 396 – 416
68 Επιγραφικά χαράγματα επί βράχων εν Θεσσαλία 1903 τόμ. 27(1), 1903, σελ. 334 – 340
69 Επιγραφή Φερών 1904 τόμ. 28(1), 1904, σελ. 263 – 264
143 Les constructions Byzantines de la region de Demetrias ( Thessalie) 1920 τόμ. 44(1), 1920, σελ. 181 209.
195 Antίquίtes de Cephalonia   τόμ. 52(1), σελ. 66 – 73.
196 Άντρον Νυμφών και Χίρωνος παρά την Φάρσαλον  1912 36(1), pp. 668-669

Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος»

 1. Εκθέσεις αρχαιολογικών εκδρομών, Α. Περί μεταβάσεως εις το χωρίον Κοκκωτούς, Δελτίον της εν Αλμυρώ Φiλαρχαίου Εταιρείας « της Όθρυος», τεύχος Α. Βόλος 1899, σελ. 18 – 22 ( από κοινού με τους Αθ. Σπυριδάκη και Π. Παπανικολάου).
 2. Εκθέσεις αρχαιολογικών εκδρομών, Γ Εκδρομή εις Πλάτανον , Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος» , τεύχος Α, Βόλο ς 1899, σελ. 25 (Από κοινού με τους Αθ. Σπυριδάκη και Π. Παπανικολάου).
 3. 48. Εκθέσεις αρχαιολογικών εκδρομών, Δ ‘ Έκθεσις εκδρομής εις Αϊδίνιον , Άκ-κετζt, Φθιώτιδας Θήβας και Καραμπάς, Δελτίον της εν Αλμυρώ Φtλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος», τεύχος Α, Βόλος 1899, σελ.26 -27. (Από κοινού με τον Αθ. Σπυριδάκη.)
 4. Εκθέσεις αρχαιολογικών εκδρομών, Ε’ Εκδρομή εις την Κάτω Μονήν Ξενιάς, Βρίνιναν, Ερείπια αγνώστου πόλεως , Άνω Μονήν Ξενιάς και Κοκωτούς, Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος», τεύχος Α, Βόλος 1899, σελ. 27 – 30. (Από κοινού με τους Αθ. Σπυριδάκη, Π. Παπαν1κολάου και Σπ. Πλάκα.)
 5. Έκθεσις ανασκαφών εν Άλω , Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος», τεύχος Α, Βόλος 1899, σελ. 31 – 32.
 6. Επιγραφαί Μελιταίας, Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας « της Όθρυος», τεύχος Γ. Αθήνησιν 1900, σελ. 17 – 30.
 7. Επιγραφαί κομισθείσαι κατά το 1901 εν τω Μουσείω ( Αλμυρού) , Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος» , τεύχος Δ, Αθήνησιν 1901, σελ. 6 – 8.
 8. Ελληνικαί επιγραφαί εν Θεσσαλία. Α’ Εν Βόλω, s· Εν Φραραίς , εν οικίαις , Εν Λαρίση Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος», τεύχος Ε, Εν Αθήναις 1903, σελ. 36 – 43.
 9. 66. Ζευς Άφριος εν Φεραίς , Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος», τεύχος ΕΊ Εν Αθήναις 1903, σελ.
 10. 76. Παρατηρήσεις επί τινων Θεσσαλικών επιγραφών δημοσιεuθεισών εν τω Ε ‘τεύχει του Δελτίου της Φιλαρχαίου Εταιρείας « Όθρυος» , Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος» , τεύχος ΣΓ, Εν Αθήναις 1906, σελ. 34 – 39.
 11. 77. Ανάγλυφον ζωοφόρου εκ Κρεμαστής Λαρίσης, Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος>> , τεύχος Σr, σελ. 40 – 41.
 12. Επιγραφαί εκ Θεσσαλίας , κομισθείσαι από του 1908 – 1910 δαπάνη της Εταιρείας (Φιλαρχαίου Αλμυρού), Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιpείας «Της Όθρυος» , τεύχος έβδομον, εν Αθήναις 1911, σελ. 29 – 36.
 13. 95. Αρχαιολογική εκδρομή ανά τον Δήμον Σκοτούσης , Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος» , τεύχος έβδομον, εν Αθήναις 1911, σελ. 39-44.
 14. Αρχαιολογική εκδρομή ανά τους Δήμους Φαρσάλων, Σκοτούσης και Ευυδρίου, Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος» , τεύχος έβδομον, εν Αθήναις 1911, σελ. 44 – 52.
 15. 97. Εκδρομή ανά την ΒΔ ακτήν του Παγασητικού κόλπου , Δελτίον της εν Aλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος» , τεύχος έβδομον, εν Αθήναις 1911, σελ. 53 –
 16. 98. Επιγραφαί εκ των Δήμων Φαρσάλων , Ευυδρfου και Παγασών , Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της ‘Οθρυος» , τεύχος έβδομον, εν Αθηναις 1911, σελ. 54 – 59.
 17. 99. Αφροδίτης δύο κεφαλαί, «Πιvακοθήκη», Μάρτιος 1911 και αναδημοσίευση στο Δελτίον της εν Αλμυρώ Φ1λαρχαίου Εταιρείας « της Όθρυος>J, τεύχος έβδομον, εν Αθήναις 1911, σελ. 61 – 64.
 18. Προσκτήματα της Φιλαρχαίου Εωιρείας «Όθρυος» από 1 ης Σεπτεμβρίου 1906 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1911 , Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «της Όθρυος», τεύχος έβδομον, εν Αθήναις 1911, σελ. 71 – 84.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

57 Θεσσαλικά ανάλεκτα, ήτοι έκθεσις αρχαιολογικής εκδρομής: α. Δήμος Όθρυος β. / Ερείπια μονών, γ. Δήμος Μελιταίας. δ’ Εκκλησιαστικαί επιγραφαφαί Γούρας ε’ Βυζαντινή επιγραφή Τρικάλων 1901 τόμ. Ε’, 1901, σελ. 178 – 193
61 Ανέκδοτα ποιήματα διαφόρων ποιητών του ΙΗ’ αιώνος ε κ του υπ’ αριθ. 15 χειρογράφου κώδικος της Φιλαρχαίου Εταιρείας « Όθρυος» 1902 τόμ. ΣT, 1902, σελ. 128 – 139.
62 Αρχαιολογήματα Υπάτης μετ’ επιγραφών τόμ. Στ, 1902, σελ. 247 – 253.
63 Η πραγματική εικών του Αγίου Βησσαρίωνος αρχιεπισκόπου Λαρίσης 1903 τόμ. Ζ, 1903, σελ. 222 – 224 μετά δύο εγχρώμων εικόνων.
67 Οι δύο Μεσαιωνικοί Αλμυροί και ο νυν 1904 τόμ. Η’, 1904, σελ. 65-92 & ανατύπωση (1905).
116 Επισκοπικοί Κατάλογοι Θεσσαλίας, (α’ μέρος) 1914 τόμ. I’, 1914, σελ. 253 – 312.
121 Επισκοπικοί Κατάλογοι Θεσσαλίας, (β’ μέρος) 1915 τόμ. ΙΑ ‘, 1915, σελ. 172 – 225
123 Η ληστεία εν τη επαρχία Αλμυρού , κατά τα τέλη του ΙΗ’αιώνος μ.Χ. 1916 τόμ. ΙΒ’, 1916, σελ. 177 187.
124 Θεσσαλικά ονόματα ανδρών και γυναικών από του ΙΣΓ αιώνος και εξής 1916 τόμ. IB, 1916, σελ. 187 -188
131 Έγγραφα εκ Γούρας και Λαρίσης 1917 τόμ. ΙΓ, 1917, σελ. 159 – 175

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

126 Η εκκλησία μας και οι εν Ελλάδι εθνικοί 1916 αριθ. φύλ. 271, 15 Αυγούστου 1916, σελ. 3 – 5
127 Η εκχριστιάνισις των Βλάχων εν Θεσσαλία 1916 αριθ. φύλ. 274, 1 Οκτωβρίου 1916, σελ. 9 – 12
128 Δύο πολύτιμα μεσαιωνικά κειμήλια 1916 αριθ. φύλ. 275, 15 Οκτωβρίου 1916, σελ. 1 – 2
129 Η Μονή Ξενιάς 1916 αριθ. φύλ. 278, 1 Δεκεμβρίου1916, σελ. 10 – 12.
130 Παρατηρήσεις επί τrνων επισκοπών 1916-17? έτος 18, τ. 20 (1916 1917), αριθ. 279, σελ. 15-16.
134 Η σιτοδεία εν Θεσσαλία κατά την αρχαιότητα και η ευεργεσία 1917 αριθ. 280,  1 Ιανουαρίου 1917, σελ. 12-15
135 Αι Χριστιανικαί Θήβαι της Θεσσαλίας  1917 αριθ. 285, 15 Μαρτίου 1917, σελ. 3 – 5, (συνέχεια στο τεύχος) αριθ. 287, 15 Απριλίου 1917, σελ. 1 – 3.
136 Η επισκοπή Λιτής και Ρενδίνης και Λιτσάς και Αγράφων ??? ????? ( Απάντησις εις τον Παν.Ανδρ. Τριανταφύλλου) σελ. 6 – 7.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ (Βόλου;)

 1. Αρχαιολογικά. Αρμενική επιγραφή και αρμενικόν νόμισμα Χεθούμ Α · εν τω Μουσείω Αλμυρού, Ιερομνήμων, έτ. 8. (1907), αρ. φύλ. 13, σελ. 4 5.
  86. Έκθεσις περί του ανακαλυφθέντος εν τω Βορείω Μεσαιωνικώ Αλμυρώ χριστιανικού τάφου. Η σπουδαιότης αυτού. Ιερομνήμων, έτ. 8 ‘(1907), αρ1θ. 11, σ. 3 – (είvω το ίδ10 με το 76)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. Θεσσαλίας επιγραφαί , Αρχαιολογική Εφημερίς της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, τόμ. 1913, σελ. 217 – 220.
 2. Υπάτης επιγραφαί , Εις Υπάτης επιγραφάς, Υπάτης ανάγλυφον, Παγασαί – Δημητριάς, Εις Θεσσαλίας επιγραφάς, Αρχαιολογική Εφημερίς της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, τόμ. 1914, σελ. 88 – 92.
 3. 115. Αναθηματικόν ανάγλυφον εκ Θεσσαλίας , Αρχαιολογική Εφημερίς της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, τόμ. 1914, σελ. 244 – 248.
 4. 118. Παγασαί – Δημητριάς, Αρχαιολογική Εφημερίς, 1914, σελ. 90 – 92.
 5. 119. Δύο λύχνοι , Θεσσαλίας επι γραφαί , Εις Θεσσαλίας επιγραφάς, Παρατηρήσεις επί αρχαιολογικών τινων δημοσιευμάτων, Θεσσαλίας χριστιανικαί επιγραφαί , Παγασαί – Δημητριάς, Αρχαιολογική Εφημερίς, 1915, σελ. 72 – 84.
  1. Δεύτεραι ανακαλύψεις θεσσαλικής προελληνικής γραφής και έτερα προϊστορικά αντικείμενα, Αρχαιολογική Εφημερίς , 1915, σελ.97 – 114.
  2. 12 Δημητριάς – Παγασαί, Αρχαιολογική Εφημερίς, 1915, σελ. 83 – 84.(ίδιο με το 119)
 1. Επιγραφαί εκ Θεσσαλίας (Διορθώσεις). Αρχαιολογική Εφημερίς της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1916, σελ. 61 – 62.
 1. Εις Σκοτούσης επιγραφήν, Αρχαιολογική Εφημερίς της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1917, σελ. 38.
 2. Φαρσάλου άντρον επιγεγραμμένον, Αρχαιολογική Εφημερίς της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1918, σελ. 48 – 53.
 3. Φθιωτικά. Α’ (Δύο αρχαϊκά αγαλμάτια εκ Λαφυστίου της Άλου καr εκ Φιλίας της Καρδίτσης του Περσέως και αρχαίκή επιγραφή επί πηλίνου πίνακος εκ Μελιτείας (Αβαρίτσης)).Αρχαιολογική Εφημερίς, 1925 1926, σελ. 183 – 189.
 4. Χαλκούν αγαλμάτιον οπλίτου δρομέως Μουσείου Αλμυρού , Αρχαιολογική Εφημερίς, 1925- 1926, σ. 187 189.
 5. Επιγραφή εκ Φίλιας της Θεσσαλικής Καρδfτσης, Αρχαιολογική Εφημερίς της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1927 1928, σελ. 119 – 127. ( Ανατύπωσις 1929).
 1. Ενεπίγραφον επίκραvον βάσεως ανδριάντος εκ Μαuραχάδων Καρδίτσης, Αρχαιολογική Εφημερίς 1927 1928, σελ. 218 – 220. (Ανατύπωσις 1930j.
 2. 190. Παρατηρήσεις περί της εκ της Φίλιας της Καρδίτσης επιγραφής, Αρχαιολογική Εφημερίς, 1927 1928, σελ. 203 –
 3. Θεσσαλικαί Επιγραφαί ( 1. Αρχαϊκή στήλη Καραδερμιτζή Φαρσάλ{ι)ν 2. Επιγραφαί Ιωλκού 3. Επιγραφαί Λαρίσης 4. Επrγραφαί Κραννώvος 5. Επrγραφαί Γόννοu 6. Επιγραφαί Ορμενίου ή Εuυδρίοu 7. Επιγραφαί Παλαιοχρηστιανικαί ), Αρχαιολογική Εφημερίς, 1931 σελ. 96 – 107 (και ανατύπωσις 1931).
 4. Αρχαιολογικά Χρονικά , Θεσσαλικά [ Γλυπτά εκ Θεσσαλίας: 1. εκ Μελιβοίας – η πόλις Μελίβοια 2. Κορμός αγάλματος Ερμού(;), 3 – 5 Έτεροι κορμοί αγαλμάτων (Μουσείον Βόλου) και Κεφαλή γυναικείου αγάλματος ( Μουσείον Αλμυρού) 6. Ανάγλυφον επιτύμβιον εκ Βρυνίνης του Αλμυρού (Μουσείον Αλμυρού), 7. Άγαλμα Αθηνάς εξ Άφαγος – χωρίου Αλήφακα (Μουσείον Λαρίσης). 8. Κεφαλή εφήβου εκ Φαρσάλου ( Μουσείον Αλμυρού), ΒΊ Θεσσαλίας επιγραφαί : α’ Λαρίσης β’ Μελιβοίας (Μουσείον Βόλου) γ· Φερών (Μουσείον Αλμυρού), δ’ Δημητριάδος (Μουσείον Βόλου)}. , Αρχαιολογική Εφημερίς 1930 , σελ. 169 – 181. (και ανατύπωσις 1931)
 5. Επιγραφαί Θεσσαλίας, Αρχαιολογική Εφημερίς, 1931, σελ. 175 180, Παράρτημα Αρχαιολογικών Χρονικών.
 6. 208. Επιγραφαί εκ Θεσσαλίας, Αρχαιολογική Εφημερίς 1932, σελ. 17 – 29 (ανατύπωσις
 7. Θεσσαλίας επιγραφαί, Αρχαιολογική Εφημερίς 1933, Τομ 72, σελ. 1 – 7, Παράρτημα Αρχαιολογικών Χρονικών (και ανατύπωσις 1935).
  ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/3595/article.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. 217. Επιγραφαί εκ Θεσσαλίας , Αρχαιολογική Εφημερίς 1934 1935, σελ. 140 –
 9. 228. Νεαρού Διονύσου λιθίνη κεφαλή εκ Λαρίσης και σύμπλεγμα νεαρού Διονύσου και Σατύρου εκ Φθιωτίδων Θηβών , Αρχαιολογική Εφημερίς, 1945 1947, σελ. 16 –

ΔΕΛΤΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

103 Χριστιανική επιγραφή εν τοις ερειπίοις Πυράσου , είτα Βορείου Μεσαιωνικού Αλμυρού 1911 10 (1911), Περίοδος A’• Σελ. 53-60 (και ανατύπωσις σελ. 1 – 8).
173 Άι Παλαιοί Εκκλησία~ Τρικκάλων και οι δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης 1926 3 (1926), Τεύχη α ́-β ́, Περίοδος Β’• Σελ. 15- 34
(και ανατύπωσις, τύποις Ε.Β.Ε.Χ. Γλάδστωνος 4, ΑΘΗΝΑΙ, 1926, σελ. 1 – 22.)
189 Χριστιανικαί αρχαιότητες εν Μαγνησία τη Θεσσαλική 1927 4, (1927), Περίοδος Β’• Σελ. 14-24.
Ε/Κ Ανεύρεσις τάφου θολωτού εν τοις ερειπίοις του βορείου μεσαιωνικού Αλμυρού (Νέα Αγχιάλω) 1908 9 (1908-1909), Περίοδος A’• Σελ. 57-61
Ε/Κ Χριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά Χαλκίδος 1924 1 (1924), Τεύχη γ’-δ’, Περίοδος Β’• Σελ. 88-119

 

ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ

166 Κατάλογος των χειρογράφων της βιβλιοθήκης της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου (σε συνέχειες) 1924 τόμ. 18 (1924), σελ. 448- 450, τόμ. 19 (1925), σελ. 93 95, σελ 261 266 , σελ. 369 377.
182 Κατάλογος των χειρογράφων της βιβλιοθήκης της Μονής Ξενιάς , τόμ. 20 (1926), σελ. 104 107

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
170. Τα Μετέωρα. Μελέτη ιστορική και τοπογραφική (μετά πολλών εικόνων) Εν Βόλω 1926 σχ. 8ον. σσ. 105.
192. Κραννών, Πανθεσσαλικό Ημερολογιακό Λεύκωμα, [υπό Θωμά Βινικίου (Παπακωνσταντίνου)], εν Βόλω 1927, σελ. 108.
193.  Σπάλαυθρα – Ολιζών , Χόρτον – Χορτόκαστρον – Μηλίνα – νησίς Αλατάς , Πανθεσσαλικό Ημερολογιακό Λεύκωμα { υπό Θωμά Βινικίου Παπακωνσταντίνου)], εν Βόλω 1927, σελ. 309 – 315.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

172 Θεσσαλικαί επιγραφαί 1926 τ. 1 Ο ( 1926), σ. 49 54.
173 Επιγραφαί εκ Θεσσαλίας συλλεγείσαι και εκτεθείσαι εις τα Μουσεία Λαρίσης, Αλμυρού και Βόλου 1926 τόμος 10ος, 1926, σελ. 49 54, αριθ. 1 13, έκδοσις εν Αθήναις 1929).
174 Επιγραφαί εκ Θεσσαλίας, [ Α’ Λαρίσης (Μουσείον Λαρίσης) , Β ‘ Τρίκκης (Μουσείον Βόλου), Γ Φερών (Μουσείον Αλμυρού), Δ’ Αρμενίου(;) (Μουσείον Αλμυρού), Ε’ Ερέτριας (Μουσείον Αλμυρού), Ζ’ Μεσαιωνικός Αλμυρός (Μουσείον Αλμυρού)], 1927 1927- 1928, σελ. 55 – 67.

Επτανησιακή Επιθεώρησις

 1. Κεφαλληνιακά, ΑΊ (Κάστρον, Σάμη , Μονή Αγ. Φανέντων , Δήμος Θηναiας , εν Αγία Θέκλη , Μονή Κηπουρίων) , Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος Α Ί τεύχος Ε’,, Σεπτέμβριος 1922, σελ. 65 – 66.
 2. 150. Κεφαλληνιακά , Β ‘, (Η μονή του Αγ. Ανδρέου Μηλαπηδιάς), Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος Α ‘, τεύχος ΣΓ, Οκτώβριος 1922, σελ. 93 –
 3. Αρχαιολογικαί ειδήσεις (εκ Κεφαλληνίας) (Αναγραφή προσκτημάτων εις το Μουσείον Αργοστολίου), Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος Α Ί τεύχ. Ζ’, Νοέμβριος 1922, σελ.1 1 1.
 4. 152. Κεφαλληνιακά , Γ, (συνέχεια και τέλος) , Μονή Αγίου Ανδρέου Μηλαπηδιάς, Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος Α ·, τεύχος Η’, Δεκέμβριος 1922, σελ. 126 –
 5. Κεφαλληνιακά , Δ ‘ , Χωρίον Αγία Θέκλη, Χωρίον Κοντογενάδα, Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος Β ‘, τεύχος Α Ί Μάιος 1923, σελ. 1 Ο – 11.
 6. Κεφαλληνιακά, ΕΊ (συνέχεια). Χωρίον Πισάδες, Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος Β ·, τεύχος Β Ί Ιούνιος 1923, σελ. 21.
 7. Κεφαλληνιακά (συνέχεια) Ναός Αγίου Νικολάου Πισάδων, Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος Β Ί τεύχος Γ, Ιούλιος 1923, σελ. 32 – 33
 8. Φθία και Ελλάς Μελέτη περί των δύο ομηρικών πόλεων Φθίας και Ελλάδος, Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος ΓΊ τεύχος 3ον, Ιούλιος 1924, σελ. 35 – 36, (α’ μέρος)
 9. Φθία και Ελλάς. Μελέτη περί των δύο ομηρικών πόλεων Φθίας και Ελλάδος, Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος Γ’, τεύχος 4ον, Αύγουστος 1924, σελ. 55 – 56, ( β’ μέρος)
 10. Κορωνίς Νύμφη , ( εξ ης η θεσσαλική πόλις Κορώνεια), Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος Β Ί τεύχος ΙΑ ,_ 18, Απρίλιος 1924, σελ.112 – 113
 11. Ο Βαρκοχέβας, εις ψευδομεσσίας των Εβραίων, Επτανησιακή Επιθεώρησις, έτος β’, τεύχος/ ‘, Φεβρουάριος 1924, σελ. 99 – 100.
 1. 160. Chalcis, Traνaux et aequisitions, ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ, Reνue lnternatίonale des Etudes Byzantines, 1924, σελ. 669 – 671 (Είναι το δεύπρο μέρος το κεφαλαίου – GRECE, του οποίου το πρώτο μέρος με τίτλο Art byzantintin (1918 – 1924) είναι γραμμένο από τον G.A.Sotiriou.)

Βyzantinische Neugriechische Jahrbucher

141. Επιγραφαί εκ Φθιωτίδων Θηβών Θεσσαλίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων, Βyzantinische Neugriechische Jahrbucher, (εκδιδόμενον υπό Νίκου Α. Βέη) Βerlin τόμ. 41, 1920, σελ. 386 – 394.

144.Μολυβδόβουλον εκ Σκοτούσης , Byzantinische Neugriechische Jahrbucher, (εκδιδόμενον υπό Νίκου Α. Bέη}, Berlin, τόμ. 43, 1922, σελ. 176.

155. Ξύλινον ανάγλυφον Αγίου Γεωργίου εκ χωρίου Γ καλίστης της Δυτικής Μακεδονίας, Byzantinische Neugriechische Jahrbucher (εκδιδόμενον υπό Νίκου Α Βέη), τόμ. 44, 1923, σελ. 93 – 95.

ΚΑΙΝΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

 1. Αι Χριστιανικοί αρχαιότητες Θεσσαλίας, Καινή Διδαχή της Ιεράς Μητροπόλεως Αθηνών, εν Αθήναις 1919, τόμ. Α Ί τεύχ. 3ον, σελ. 200 – 2 1 1.
 2. Εκ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Θεσσαλίας , Καινή Διδαχή της /εράς Μητροπόλεως Αθηνών, εν Αθήναις 1920, τόμ. 8′, τεύχ. 7ον, σελ. 25 – 30.

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

 1. Η επισκοπή Λιτής και Ρενδίνης ή Λιτζάς και Αγράφων (προσθήκη), Εκκλησιαστικός Κήρυξ, έτ. Η’ (1918), σ. 570 – 571.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

100 Αφροδίτης  δύο κεφαλαί στο μουσείο Αλμυρού 1911 έτος ΙΑ Ί (1911 1912), σ. 4 6.
102 Πολύτιμον αγγείον εν Αλμυρώ 1911 Έτος ΙΑ’, Τεύχος 126, σ. 118, και 244???.
104 Λείψανα της αρχαίας θρησκείας εν τω Χριστιανισμώ 1912 Ημερολόγιον «Πινακοθήκης», έτος α’, 1912, εν Αθήναις, σελ. 33-43  ???
110 Συλλογή πολυτίμων αγγείων εν Αλμυρώ 1915 Πινακοθήκη, έτ. ΙΓ, (1913 1914), σελ. 187 188
117 Ζευς Θαύλιος 1915 έτ. ΙΔ ‘, (1914 1915), σελ. 71.
142 Αι Εβραιο – Ελληνικοί ελεγείαι της Κερκύρας 1920 1920 1921, έτος ΚΑ ‘, τεύχος 244 246, σελ. 21 – 22.
146 Πειρεσίαι – Σηπιάς Μαγνησίας , έτος Κ8 Ί Μάρτιος – Μάιος 1922, τεύχος 253 255 , σελ. 1 –
147 Το ένδυμα των κληρικών εν Θεσσαλία , έτος ΚΒ ‘, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 1922, τεύχος 256 257 258, σελ. 22 – 24.
148 Αι ταφαί των Θρακών έτος ΚΒ Ί Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 1922, τεύχος 259 260 261, σελ. 40 – 42
156 Ο τάφος του Κύκνου ( 1 ) έτος ΚΓ’, 1923 1924, τεύχος 265 267, Μάρτιος- Μάιος 1923, σελ. 2 – 3.
157 Ο Τάφος του Κύκνου (ΙΙ) έτος ΚΓ’, 1923 1924, τεύχος 268 270, Ιούνιος – Αύγουστος 1923, σελ. 30 – 31.
158 Ο τάφος του Κύκνου (συνέχεια) Πινακοθήκη, έτος ΚΓ’, 1923 1924, τεύχος 271 273, Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 1923, σελ. 40 – 41
XXX Αρχαιολογικά βιβλία Έτος Ι’, Τεύχος 117  σελ. 190
ΧΧΧ Ο αστήρ των Μάγων 1920 Έτος Κ’, Τεύχος 235-236, σελ. 61
ΧΧΧ Νέα Αγχίαλος – Ευξεινούπολις 1910 Έτος , Σελ. 154
ΧΧΧ Ο Άρης δέσμιος Τεύχος 217-218  Σελ 9-10
ΧΧΧ Βιβλιογραφία Τεύχος 175, σελ 106
ΧΧΧ Βιβλιογραφίαι Τεύχος 142, σελ. 194
ΧΧΧ Βιβλιοκρισία Τεύχος 136, σελ. 85
ΧΧΧ Βιβλιοκρισία Τεύχος 134, χωρίς σελίδα
ΧΧΧ Διόρθωσις Τεύχος 132, χωρίς σελίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

(εδώ υπάρχουν πολλά περισσότερα – επίσης links to parlament site).

79 Η επαρχία Αλμυρού υπό την επισκοπήν Δημητριάδος, Μολυβδόβουλλο11 ενός επισκόπου Δημητριάδος 1907 26 Ιουλίου 1907 ( αρ φύλ. 2098)
80 Νέαι αρχαιότητες εις το Μουσείον Αλμυρού 1907 16 Ιουνίου 1907 (αριθ. φύλ. 2059)
81 Η ανάγνωσις μιας αρχαιοτάτης επιγραφής. Επανόρθωσις των υπό του  Α. Σπυριδάκη γραφομένων

Εδώ υπάρχει λάθος – είναι ένα του Σεπτ 1907 και ένα του Οκτ 1907 . see Χασιώτης Βιβλιογραφια

1907 22 Οκτωβρίoυ 1907 ( αριθ. φύλ 2183)
93 Η Θεσσαλία διά των αιώνων. Πώς έζων, τι επίστευον, πώς ενεδύοντο, κατορθώματα Θεσσαλών ηρώων , ιστορική ανασκόπησις 1910 (σε πολλές συνέχειες)
105 Παγασαί – Δημητριάς 1912 26 31/1/1912 και 17/2/1912
111 Ο δικέφαλος αετός, το στέμμα των βυζαντινών αυτοκρατόρων , η ιστορία του εμβλήματος. Ανάγλυφον της Υπάτης 1913 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 1913 ( αριθ, φύλ 4285 και 4286.)
ΧΧΧ Η Πανήγυρις της Παναγίας Τρύπας στην Γορίτσα 1939 13/9/1939

Athenische Mitteilunge

90 Zusatze zum neuen Corpus der Thessalischen lnschriften (lnscriptiones Graecae, τόμ. ΙΧ , par. 11 1908 τόμ. ΧΧΧ 111, σελ. 291 – 294
92 Praehistorische funde aus Thesalien 1910 τόμ. ΧΧΧΙΧ, σελ. 61 – 64. (Στη Μαγούλα, στο Τσαγκλί και στη Σκοτούσα).
108 lolkos und Zwei praehistorische Siegel 1913 τόμ. XXXV 111, σελ 23 – 30.
113 Bronzener Helm aus Domokos 1914 , τόμ. XXXIV,  σελ. 316 – 319

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

203. Το χωρίον Βοεβόδα (νυν Βασιλική), ιδιοκτησία της κυράς Βασιλικής του Αλή – πασά και ανάγλυφον επί μαρμάρου αυτής. Επίμετρον: Το χωρίον Καινούργιο του Αλμυρού, τσιφλήκι του Αλή – Πασιά, Ηπειρωτικά Χρονικά, έτος πέρrττον, 1930, τεύχος Α – Β, σελ. 9 –

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

 1. 205. Παραδόσεις , ήθη και έθιμα Θεσσαλίας , Ηπείρου. Μακεδονίας και Θράκης εκ του αρχαίου ελληνικού βίου και των μνημ ε ίων τέχνης , Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. ΒΊ 1931, σελ. 194 – 202.
 1. 210. Τουρκική επιγραφή τζαμιού Αλμυρού, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμος 3ος, 1933, σελ. 175 –
 2. Η επισκοπή Βεσαίνης και η πόλις Βεσαίνη εν Θεσσαλία, Θεσσαλικά Χρονικά,τόμ. 4 (1933) σελ. 212- 216.
 3. 215. Η Ιερά Μονή Ξενιάς εν Θεσσαλία, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμος 4ος, 1934, σελ. 61 –
 4. Αλμυρός και Θήβαι Φθιώτιδες, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμος 4ος, 1934, σελ. 174 – 185.
 5. 224. Ρωμαϊκός και Παλαιοχριστιανικ ός συνοικισμός εν Βόλω , Θεσσαλικά Χρονικά,τόμος ΕΊ 1936, σελ. 125 –

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 1. 214. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας ( Διορθώσεις και προσθήκαι ), Θεολογία,τόμος ΙΑ Ί 1933, σελ. 329 –
 2. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, Θεολογία, τόμος ΙΒ’, 1934, σελ. 125 – 141.
 3. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, Θεολογία1 τόμος ΙΓ Ί 1935, σελ. 22 – 36.
 4. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας , Θεολ ογία, τόμος ΙΔ Ί 1936, σελ. 137 -152.
 5. Τεμάχιον Βυζαντινού αναγλύφου τη ς Παναγίας , Θεολογία, τόμος ΙΣΤΊ f 938, σελ. 3 – 5 (και ανά τυπον , εν Αθήναις, τύποις «Φοίνικας» 1938).

 

 

REVUE DES ETUDES ANCIENNES

 1. Ο’ Halmyros a Volo, Reνue des Etudes Anciennes,  1933, 35(3) pp. 329 – 332.

Εφημερίς Πρόοδος

 1. Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Εφημερίδα Πρόοδος, φύΜο 12118-10-1933
 2. Η πρόοδος της επαρχίας Αλμυρού διά των αιώνων, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 2311-1-1934 ( α’)
 3. Η πρόοδος της επαρχίας Αλμυρού δ ιά των αιώνων , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 24110-1-1934 (β’)
 4. 232. Η πρόοδος της επαρχίας Αλμυρού διά των αιώνων, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 25117-1-1934 (γ’)
 5. Η πρόοδος της επαρχίας Αλμυρού διά των αιώνων, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 26124-1-1934 (δ’)
 6. Η πρόοδος της επαρχίας Αλμυρού διά των αιώνων, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 27131-1-1934 (ε’)
 7. Ο Δημήτριος Πλατυγένης εκ Γούρας, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 30121-2-1934.
 8. Η επαρχία Αλμυρού από του 1881 -1935 (Έκθεσις επί τη συμπληρώσει πεντκονταετηρίδος από της απελευθερώσεως της Θεσσαλίας) Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 77116-1-1935. ( α. )
 9. Η επαρχία Αλμυρού από του 1881 -1935 (Έκθεσις επί τη συμπληρώσει πεντηκονταετηρίδας από της απελευθερώσεως της Θεσσαλίας), Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 78123-1-1935 (β’)
 10. Μεταφορά σπουδαίας επιγραφής εκ Μικροθηβών , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 8016-2-1935.
 11. Η βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Πριάκου , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 8416-3-1935.
 12. Η βιβλιοθήκη του Μουσείου και η βιβλιοθήκη του Κ. Πριάκου , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 9629-5-1935.
 13. Ο Πλατυγένης κατήγετο εκ Γούρας (β’) , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 10/13-7-1935.
 14. Εντυπώσεις εκ Τuρνάβου ,. Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 105131-7-1935.
 15. 243. Μουσείον -Προοδευτικός Όμιλος,. Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 112118-9-1935.
 16. Αρχαία επιγραφή εν Φαρσάλοις , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 11412-10-1935.
 17. Ένας διάσημος Γερμανός διά τον Αλμυρόν, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 128/8-1-1936.
 18. Απομνημονεύματα της επαναστάσεως 1854, υπό Ζήση Γραναφίδου , Πορταρίτου ,. Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο130/22-1- 1936 (α ‘)
 19. 247. Απομνημονεύματα της επαναστάσεως 1854, υπό Ζήση Γραναφίδου, Πορταρίτου , Εφημερίδα Πρόοδος, φύΜο 131129-1-1936 (β’)
 20. Απομνημονεύματα της επαναστάσεως 1854, υπό Ζήση Γραναφίδου, Πορταρίτου , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 13215-2-1936 (γ’)
 21. Ο βαρώνος Χίλλερ διά την Φιλάρχαιον Εταιρείαν, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 133112-2-1936.
 22. Μια προσπάθεια εκτελέσεως αρδευτικών έργων εκ του Χοόρρεύματος προ 50 ετών , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 15418-7-1936.
 23. 251. Αι δωρεαί του κ. Χρ. Φfλωνος, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 157129-7-1936
 24. 252. Αι ανασκαφαί της Νέας Αγχιάλου , Εφημερίδα Πρόοδος, φ ύλλ ο 168/14-10- 1
 25. Η μαγεία εν Θεσσαλία, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 17114-11-1936
 26. 254. Βρύναινα και Αλόπη , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 177116-12-1936.
 27. Πώς εκτίσθη η εκκλησία του Αγ. Νικολάου, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 199/3-5-1937.
 28. 256. Η μάχη Καταλανών και Φράγκων , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 205/16-6-1937.
 29. 257. Περί της μάχης των Καταλανών – Το στρατόπεδον του δουκός Αθηνών, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 208/7-7-1 937 (1°ν)
 30. 258. Περί της μάχης των Καταλανών -Η απορία, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 209114-7-1937 (2°ν).
 31. Ιστορικά – Η απορία, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 210/21-7-1937. (3°ν).
 32. 260. Ιστορικά. Η μάχη των Καταλανών. Ποιοι έγραψαν ότι έγεινεν εις Αλμυρόν, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 211/28-7-1937.
 33. 261. Αι γράφουσαι γυναίκες, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 232/26-12-1937.
 34. Το Χολόρρευμα, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 248/13-4-1938.
 35. Ανακάλυψις αρχαίου αγάλματος εις Κραννώνα , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 249/20-4-1938.
 36. Τα σχολεία του Αλμυρού επί Τουρκοκρτίας, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 274/9-10-1938.
 37. Μία επιστημονική διάλεξις εις Τρίκαλα , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 293/19-2-1939.
 38. Νικόλαος Κ. Τσίρος-Χριστ. Δ. Σταμούλης, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 327/15-10-1939.
 39. 267. Το Μουσείον Αλμυρού και οι ξένοι επισκέπται, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 330/25-11-1939.
 40. Γούρα ή Ανάβρα, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 342128-1-1940. ·
 41. Ιστορικά. Μία σελίς της εθνικής ιστορίας μας. Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 370/11-8-1940.
 42. Ο ναός του Νεκροταφείου , Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 377129-9-1940.
 43. Μορφαί του τόπου μας. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 379/13-10-1940.

272 Οι βιογράφοι του Ρήγα. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 380/20-10-1940.

 1. 273. Η σιτοδεία εν τη επαρχία Αλμυρού τω 1774, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 416/17-8-1941
 2. Επισκοπή εις την επαρχίαν Αλμυρού, Εφημερίδα Πρόοδος, φύλλο 44 7/1-7-1942.

ΠΥΡΡΟΣ (http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=44791&seg=11893)

 1. Ο Πελασγικός πολιτισμός, Πύρρος (εβδομαδιαίον περιοδικόν, εκδιδόμενον εν Αθήναις υπό Γεωργίου Χατζηγιαννακόγλου), αριθ. 11, (11ιουλίου1905).
 2. Η αμφισβητούμενη επιγραφή Αλμυρού (η Αρμενική), Πύρρος, (εβδομαδιαίον περιοδικόν εκδιδόμενον εν Αθήναις υπό Γεωργίου Χατζηγιαννακόγλου), σριθ. 122 (27 Αυγούστου 1905), 12 ( 3 Σεπτεμβρίου 1905) και 124 ( 10 Σεπτεμβρίου 1905).
 3. Το αρχαίον γραμματικόν αλφάβητον , Πύρρος ( εβδομαδιαίον περιοδικόν εκδιδόμενον εν Αθήναις υπό Γεωργίου Χατζηγιαννακόγλου), αριθ. 128 ( 8 Οκτωβρίου 1905), 131 (29 Οκτωβρίου 1905) και 132 ( 3 Νοεμβρίου 1905).
 4. Η Μακεδονική διάλεκτος , Πύρρος (εβδομαδιαίον περιοδικόν εκδιδόμεvον εν Αθήναις υπό Γεωργίου Χατζηγιαννακόγλου), αριθ. 138 ( 15 Δεκεμβρίου 1905) καr 139 ( 22 Δεκεμβρίου 1905).
 5. Αρχαιολογική εκδρομή εις Άκετσι, Πύρρος (εβδομαδιαίον περιοδικόν εκδιδόμενον εν Αθήναις υπό Γεωργίου Χατζηγιαννακόγλου) αριθ. 141 ( 5/ανουαρίου1906).
 6. Ο Π. Τοπάλης και αι ανασκαφαί εν Ακετσι , Πύρρος (εβδομαδιαίον περιοδικόν εκδιδόμενον εν Αθήναις υπό Γεωργίου Χατζηγιαvνακόγλου), αριθ. 145 (1 Φεβρουαρίου 1906).
 7. ??
  87. Οι αρχαίοι Θράκες και Θεσσαλοί είναι ο αυτός λαός; Πύρρος (εβδομαδιαίον περιοδ1κόν εκδ1δόμενον εν Αθήναις υπό Γεωργίου Χατζηγ1αννάκόγλου), αριθ. 163, 165, 166, 167 και ??

REVUE DES ETUDES GRECQUES

E/K   Giannopoulos (Nicolas). Περιγραφὴ τῆς μονῆς Ξενιᾶς. [ compte rendu / Numéro ]  Philhellénsem-link   Revue des Études Grecques Année 1899 Volume 12 Numéro 48 pp. 411-412
ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΓ – ΑΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ Αρθρο/Βιβλίο?  Περιγραφή της Μονής Ξενιάς.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54174817/f295.item.r=GIANNOPOYLOS.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5816313q/f517.image.r=GIANNOPOYLOS?rk=42918;4
Multiple references at http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22GIANNOPOYLOS%22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb343491341_date%22&rk=21459;2

Δελτίο της Φιλαρχαίου τομ. 3

Δελτιο της Φιλαρχαίου τομ 6.
ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ

“Εξ Αλμυρού” ΤΥΠΟΣ (εφημερίς Βόλου) , 19/5/1905
Διορθώσεις και προσθήκαι“, Αρχαιολογική Εφημερίς, 1933, Τόμος 72, 7-7.